Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

29.01.1907 р. До І. Джиджори

Львів

Варіанти тексту

Дорогі товариші!

Пишіть – по можности можливості щодня, кидаючи до скриньки перед 4-ою. Як передплата, як відносини у «Раді» etc. Скажіть Чикаленку, взявши на бік, що докір «галицьких слів» у рец[ензії] Пахаревського зробив тут немиле вражіннє враження. Скажіть Сидоряку, що 1-[ш]у коректу «Історії», починаючи від ст[орінки] 25, Ви будете читати в Київі Києві – аби Вам давав, а мині мені 2-гу посилав. Здоровлю Вас

М. Г[рушевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАЛ України, ф. 309, оп. 1, спр. 988, арк. 21 – 21 зв.). Поштова картка. Адресована: «В главную контору Літерат[урно]-Наукового Вістника Вісника, Киев, Россия, Прорезная, 20». Штемпелі: Львова (29.1.1907) та Києва (18.1.1907). Лист адресований одночасно до Івана Кревецького та Івана Джиджори, які у січні – на початку лютого 1907 р. разом працювали в київській конторі ЛНВ. Зберігається в архівній справі листів М.Грушевського до І.Кревецького в ЦДІАЛ України (Там само).

Місце та дату написання встановлено за поштовим штемпелем Львова.

…докір «галицьких слів» у рец[ензії] Пахаревського зробив тут немиле вражіннє враження. – Йдеться про рецензію: П-ський Л. [Пахаревський Л.]. Оповідання про Вука Караджіча. Написав А.Веретельник. Благотв. о[бщест]во издания общеполезных и дешевых книг. СПб., 1906. 31 стор., ціна 5 коп.

Застереження М.Грушевського викликали слова, що популярна книга для народу про творчість відомого сербського письменника видана дуже важкою незрозумілою мовою, «раз по раз уквітчаною спеціяльно спеціально галицькими та московськими словами, цілими виразами і взагалі дуже непопулярним складом» // Рада. – 1907. – 12 січня. – № 9. – С. 4.

Скажіть Сидоряку… – Йдеться про складача Юрія Сидоряка, направленого на початку 1907 р. зі Львова для складання IV та VI томів «Історії України-Руси» М.Грушевського та організації цієї роботи спільно з київськими друкарями. Як відзначав Ю.Сидоряк у своїх листах до М.Грушевського, він мав двадцятилітній досвід у друкарстві, перед виїздом до Києва працював зецером у львівській газеті «Діло» (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 741, с. 80).

У листопаді 1906 р. відвідав М.Грушевського і зголосився поїхати до Києва (Там само, спр. 25, арк. 135). У своїх листах до професора з Києва він докладно інформував про підготовку томів до друку, подавав фінансові звіти, описував умови праці, зокрема незадовільну роботу київських складачів, які не знали української мови і допускалися численних помилок, котрі доводилося виправляти львівському майстрові. Окрім «Історії України-Руси» він виконував також роботу зі складання книжок ЛНВ (Там само, спр. 741).

За листами М.Грушевського та І.Джиджори, щоденником вченого («В Сидоряку я рішучо розчарувався і рішив його вернути» (Там само, спр. 25, арк. 160 зв.; запис за 3 – 30 вересня 1907 р.)) зрозуміло, що з часом виникає незадоволення роботою Ю.Сидоряка, який на початку грудня 1907 р. передав справу київським складачам та повернувся до Львова.

З від’їздом досвідченого друкаря проблем з підготовкою до видання VI тому «Історії України-Руси» та ЛНВ стало ще більше, і М.Грушевський пошкодував, що відкликав Ю.Сидоряка (Там само, арк. 169 зв.; запис від 8 – 10 грудня 1907 p.). Після повернення до Львова Сидоряк намагався отримати попереднє місце в газеті «Діло», в чому просив підтримки М.Грушевського (Там само, спр. 741, арк. 74, 77, 82).

«Історії»… – Разом з ЛНВ М.Грушевський переніс до Києва друк томів своєї «Історії України-Руси». Упродовж 1907 р. накладом автора з друкарні П.Барського вийшли IV та VI томи.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 63.