Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

9.09.1907 р. До І. Джиджори

Львів Львів, 27/VIII ст. ст. 907

Варіанти тексту

Дорогий товаришу!

Посилаю коректу т[ому] VI арк[уш] 16[-й], що нині дістав з Криворівні. Шкода тих кількох страчених днів – через посиланнє посилання до Криворівні. Вас, очевидно, не виню: видно мій лист пропав. Щось сталося з листами!

Про Тарасенка писав трічи тричі, аби взяти на 35, коли не згодиться взяти на початок 30, і досі Ви не дістали! Смутить мене, що Ви нездорові.

Коли «Рада» ще не друкувала рецензії Д[орошен]ка, то зверніть на се увагу Чикаленка, бо буде прикро, як прийдеться в ЛНВ вилаяти і Д[орошен]ка, і «Раду» з ним разом. Він боронить інтересів «України» чи, може, торує дорогу «Віку», але «Раді» що за неволя? Поставтеся енергічно.

Новини Ваші дуже інтересні, і я дуже завсіди їх ціню.

Показчик Покажчик до IV т[ому] треба скоро – до 25/IX с[т.] с[т.] найдальше, тому я подав той спосіб яко скорший. Як Котик має енергії, то нехай зробить Вашим рецептом. [Тоді імена треба писати на картках.] Але щоб поспів на час.

Спільці Спілці <нерозбірл.>, за «Записки» etc. – теж. Але Ви взагалі пильнуйте, аби був запас книжок – заздалегідь.

Кошового, як можна добре перервати, то ліпше б десь на 15[-й] стороні, бо треба місця – Франко дав ліричну статю статтю ще про Вовчка. Він ще в Криворівні.

Цілую Вас!

Ваш М.Г[рушевський]

«Взыскивать» з Вас мені ані в голові. Коби сьте здорові.

На 5 – 6/IX, себто на мій приїзд, Сидоряк має приготовати приготувати багато зецерів, багато корпусу (приміток etc. буде аркушів на 5), і тоді форсовно буде складатися IV том, поки я буду в Київі Києві яких 3 тижні, щоб його скінчити й випустити. Упередіть його.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 7 – 8).

нині дістав з Криворівні. – У Криворівні М.Грушевський відпочивав з 5 липня до 24 серпня (ст. ст.) 1907 р. (Там само, спр. 25, арк. 153 – 158 зв.).

Коли «Рада» ще не друкувала рецензії Д[орошен]ка… – Див. лист І.Джиджори від 3 вересня (21 серпня) 1907 р. та коментар до нього.

Кошового, як можна добре перервати… – Йдеться про частину праці українського статистика В.Кошового «Національно-територіяльні межі України і території іньших інших областей Росії», подану у спареній книжці за серпень-вересень 1907 р. (Т. 39. – Кн. VIII-IX. – С. 315 – 331). Закінчення статті подано: ЛНВ. – 1907. – Т. 40. – Кн. XI. – С. 213 – 225; Кн. XII. – 456 – 470. Див. коментар до листа І.Джиджори від 4 вересня (22 серпня) 1907 р.

…Франко дав ліричну статю статтю ще про Вовчка. – Йдеться про замітку «Марія Маркович (Марко Вовчок). Посмертна згадка » (ЛНВ. – 1907. – Т. 39. – Кн. VIII-IX. – С. 381 – 384). 7 вересня (н. ст.) І.Франко переслав М.Грушевському свій «ескіз чи посмертну споминку» про Марка Вовчка з проханням поправити або доповнити (Листування Михайла Грушевського. – Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 2006. – Т. III / Ред. Л.Винар; упоряд. Г.Бурлака, Н.Лисенко. – С. 309 – 310; лист від 7 вересня (н. ст.) 1907 p.). З приводу цих поправок М.Грушевський писав:

«Статю Статтю про Марковичку прийшло ся сильно змінити – в фактах. Зате гіпотеза, що Вилинські були українці, знайшла передучора повне потвердження» (Листування Михайла Грушевського. – Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 1997. – Т. І / Ред. Л.Винар; упоряд. Г.Бурлака. – С. 99 – 100).

Він ще в Криворівні. – 20 серпня (ст. ст.) 1907 р., за декілька днів перед від’їздом з Криворівні, М.Грушевський занотував у щоденнику: «Був Франко перед полуднем – більш приємний, ніж перед учора» (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 158 зв.).

…поки я буду в Київі Києві яких 3 тижні, щоб його скінчити й випустити. Про цей приїзд М.Грушевського до Києва повідомляла газета «Рада»: «5-го сентября з Львова прибув до Київа Києва проф. Михайло Сергійович Грушевський і пробуде в Київі Києві всього кілька тижнів» (Рада. – 1907. – 7 вересня. – № 203. – С. 3).

За щоденниковими нотатками встановлено, що М.Грушевський виїхав зі Львова 4 вересня (ст. ст.) і пробув у Києві до 4 жовтня 1907 р. Перебування тут він використав для проведення загальних зборів (14 вересня) та наукового засідання (16 вересня) Українського наукового товариства, полагодження виходу ЛНВ, численних зустрічей (з В.Перетцом, В.Іконниковим, Г.Павлуцьким, В.Данилевичем, І.Джиджорою, В.Винниченком, М.Залізняком та ін.). Залишив історик у щоденнику і розлогий запис про головну мету візиту – підготовку до друку «Історії України-Руси»:

«[…] зачали форсувати IV том, та застрягли за браком корпусу. Відносини з друкарнею Барського взагалі скисли й так і не вийшли з тої кислоти аж до самого мого виїзду: управляючий намовляв лишитись, потім скисли, тому що я з иньшими іншими друкарнями переговорював. Барський в неділю 30 [вересня] був у мене з управляючим], і ми ніби договорились, але відкрилось, що управляючий в переддень лискував і се знову окислило. В Сидоряку я рішучо розчарувався й рішив його вернути. Переговорював з Кульженком і ин[ьшими] ін[шими]» (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 159 зв. – 164 зв.; записи від 3 вересня – 4 жовтня 1907 p.).

Проте сподівання, що «може, IV том вийде при мині мені», не справдилися. Історик виїхав з Києва, так і не дочекавшись виходу тому, який побачив світ невдовзі, не пізніше 12 жовтня 1907 р. (див.: Рада. – 1907. – 12 жовтня. – № 230. – С. 1).

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 150 – 151.