Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

1.02.1907 р. До І. Джиджори

Львів

Варіанти тексту

А що з тою статею статтею, що мав написати п. Джиджора про голоси преси про україніз[ацію] Галичини?

Дорогі товариші!

Телеграми Ваші вчора одержав, спасибі за звістку. Напишіть докладнійше докладніше, з чого пішло. Які рукописи забрали – окрім старих? Може, й Білоусенко був між ними, й які книжки? Се наука на будуще – не тримати рукописей в редакції й книжок теж. Розвідайтеся, де ті книжки й рукописи, й поробіть старання, щоб їх звернули – просіть помогти в тім Чикаленка, а також і пані Черняхівська може в тім помогти. Зрештою не беріть того всього трагічно.

Чи редакція «Ради» вже вернулася до свого локалю? Коли у себе може робити, то добре, аби се зробили.

Як передплата?

Хто арештований досі з тих, що були трушені?

Щиро прихильний

М.Груш[евський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАЛ України, ф. 309, оп. 1, спр. 988, арк. 32). Лист адресований одночасно до Івана Кревецького та Івана Джиджори, які у січні – на початку лютого 1907 р. разом працювали в київській конторі ЛНВ. Зберігається в архівній справі листів М.Грушевського до І.Кревецького в ЦДІАЛ України (Там само).

Місце написання встановлено за змістом, дату – за згадкою про телеграми, які разом з двома листами 31 (18) січня 1907 р. відправив Іван Кревецький Михайлові Грушевському до Львова (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 567, с. 15, 16 – 17, 85, 86). Одна телеграма (про труси в редакції та арешти українських діячів у Києві) та один з листів опубліковані: Мицик Ю. З листів Михайла Грушевського // Український історик. – 2002. – Ч. 1 – 4. – С. 490.

Телеграми Ваші вчора одержав… – Збереглося дві телеграми І.Кревецького від 18 січня (ст. ст.) 1907 р. (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 567, с. 85, с. 86). У першій сповіщалося про нічні труси в «Раді», ЛНВ, у М.Павловського, Є.Чикаленка, Б.Грінченка, Л.Драгоманової, Косачів, Б.Ярошевського, М.Синицького, арешти всіх названих осіб, окрім Павловського, арешти рукописів «Ради» і «Вістника» «Вісника». Опублікована: Мицик Ю. З листів Михайла Грушевського. – С. 490. Друга телеграма лаконічна: «Чикаленка випустили».

Може й Білоусенко був між ними… – Йдеться про статтю: Білоусенко О. [Лотоцький О.] Аграрне законодавство в Росії минулого року // ЛНВ. – 1907. – Т. 37. – Кн. II. – С. 306 – 315). Її рукопис було дійсно забрано під час трусу, про що повідомляв І.Кревецький 21 січня (ст. ст.) 1907 р. (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 567, с. 22 – 24). 29 січня (ст. ст.) 1907 р. разом з іншими редакційними матеріалами забраний з «жандармської охрани» (Там само, с. 32 – 33).

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 64.