Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

1.03.1907 р. До І. Франка

Київ

Високоповажаний Пане Доктор!

Рукописи ми дістали; Вольвачівна – спомини без кінця. Просимо дослати. Також статтю про Кардуччі. Лишилась ще у Вас поезійка Кернеренка – надішліть.

Щиро прихильний М.Грушевський


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1637, с. 97).

Дату і місце написання встановлено за поштовим штемпелем на листівці.

…Вольвачівна спомини без кінця. – Йдеться про підготовку публікації Марусі Вольвачівни «Спомини селянки» – ЛНВ, 1907, кн. 2, с. 208 – 212, кн. 3, с. 392 – 407.

Також статтю про Кардуччі. – Замітка І.Франка про Д.Кардуччі була надрукована у ЛНВ, 1907, кн. 3, с. 493 – 494.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 96.