Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

19.04.1907 р. У канцелярію НТШ

Київ

Варіанти тексту

В[исокоповажні] Д[обродії]!

Сьогодня Сьогодні дістав повідомлення Ваше, що вислано на нашу адресу 6 пр[имірників] Записок Н[аукового] Т[овариства]; отже прошу Вас не гаючись вислати ще десять примірників Записок на адресу ЛНВістника ЛНВісника. І які виходять нові видання Наук[ового] Товар[иства] (чи великі, чи малі) зараз висилайте до нашої контори по 2 примірники.

Щиро здоровлю!

Ваш М.Грушевський


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 78, № 852).

Місце й дата написання – за поштовим штемпелем на листівці (за старим стилем – 6.04.1907).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 108.