Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

4.09.1907 р. До І. Джиджори

Криворіння Криворівня, 22/VI[II]

Варіанти тексту

[До]рогий товаришу!

Дістав Ваш […]. Трохи мене непокоїть, що ще не […] скрипту IV глави т[ому] VI-го. Донесіть – чи дістали. […]ю решту «Середніх віків», більше в VIII кн[ижку] не піде. Пошліть Фр[ан]ку коректу, але якби не дістали на час, то друкуйте, не чекаючи.

За Кошового я Вам писав, що з того, що він додасть, мині мені не треба посилати в коректі. Ага – Сидоряк, м[а]б[уть], з кінцем серпня схоче грошей, може, дати, але не більше як 30 р[уб]., мотивуючи, що його залеглість повинна не зрос[тати], а зменьшатись зменшуватись; і спитайте, чи має замір лишатися далі, коли хоче Vorschuss-y.

Що до моїх бажань до Чикаленка, то лише се, аби нараду т. зв. комітету спадкоємців в справі […] [ві]дложено до мого приїзду, […]ватися справа друкарні. За вісти вісті […] дякую. Се мій останній лист з Кр[и]ворівні – завтра їдемо до Львова.

З друком VIII кн[ижки] Ви поступаєте зовсім добре і по моїй мислі. Замішання, справлені «Студентом» з Кошовим, не пошкодили остаточно нічого. Отже, по Винниченку даєте вірш Будяка? (повна сторона? Як неповна, то Николаева), «Студії», потім 32 стор[они] Лиманского, на неповній стороні Николаева або Семенченка, потім Кошового, «Середні віки», Порша, вірш, Гарібальді etc.

Чи дістали мій лист, де питав, може б когось з Львова взяти до помочи помочі – солідного і вірного чоловіка, П[ідру]чного або кого? Може б, Ви скореспондувалися з кимсь?

Прихильний Вам

М. Гру[шевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 85 – 85 зв.) Лист значно пошкоджений, папір зім’ятий, верхні лівий і правий кути втрачені. Квадратними дужками відзначено втрачені фрагменти тексту, окремі відтворено за контекстом.

Рік та місяць написання встановлено за листами І.Джиджори від 18 та 20 серпня (ст. ст.) 1907 р., на які цією кореспонденцією відповідає М.Грушевський. На цей лист І.Джиджора відповідає 25 серпня (ст. ст.) 1907 р.

«Середніх віків»… – Тут і далі у даному листі при згадках авторів, назв творів, статей чи оглядів, які готувалися до друку у VIII-IX книжці ЛНВ, див. коментар до листа М.Грушевського від 21 (8) серпня 1907 p., де подано зміст книжки.

Се мій останній лист з Кр[и]ворівні – завтра їдемо до Львова. – Через дощ, який лив «як з відра», 23 серпня (ст. ст.) М.Грушевський не зміг виїхати з Криворівні. Виїхав на другий день, 24 серпня (Там само, спр. 25, арк. 158 зв.).

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 144 – 145.