Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

8 – 13.05.1907 р. До І. Франка

Київ

Високоповажаний Пане Доктор!

Здоровлю взаїмно і дякую за пам’ять! Прошу рецензію на «Дитину» і доповненої рецензії на «Україну». До «Записок» теж зо дві ще.

Бажаю успіху Вашим заходам коло veniam legendi, добре б то було!

Хочу просити продовження урльопу телеграфічне. Будь ласка устилізуйте можливо делікатно і елегантно отсю фразу:

Прошу усильно dringlich м[а]б[уть] зле? ще продовження? урльопа для докінчення наукових робіт на чотири тижні – der Wis[senscha]f[tlichen] Arbeiten Auf vier Wochen? – і пришліть якнайскорше.

Щиро прихильний М.Грушевський

Огляд літератури можна зачати вже від 7-ої книжки ЛНВ? Як дістанете коректу Середніх віків, зараз напишіть докінчення, аби не забракло.


Примітки

Вперше надруковано у зб.: Великий українець. – К. – 1992. – с. 257. Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1637, с. 141). Датується орієнтовно за змістом: це відповідь на лист І.Франка від 7 травня 1907 року. На цей лист М.Грушевського І.Франко відповів 13 травня.

…Вашим заходам коло Veniam legendi… – 1907 року І.Франко вдруге безуспішно спробував зайняти місце університетського викладача (завідувача кафедрою слов’янської філології).

…коректу «Середніх віків»… – Йдеться про дослідження І.Франка «Середні віки і їх поет» (пізніша назва другої редакції: Данте Алігієрі. Характеристика Середніх віків. Життя поета і вибір із його поезії»), яке друкувалося у ЛНВ, 1900, кн. 6; 1907, кн. 3 – 12.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 98.