Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

5.03.1907 р. До І. Франка

Київ

В[исоко]поважаний Пане Доктор!

Сьогодні прийшло про Кардуччі, але не стаття, як ми вмовлялися (я просив тільки, щоб не була більш як 12 – 14 стор.) а замітка, з котрою нема що робить – б[удьте] ласкаві зладити таки статтю. Рукописей для ЛНВ більше не висилайте, бо надіюся скоро бути у Львові, але зладьте на мій приїзд статтю про Кардуччі, і другу на якісь теми суспільні, як ми вмовлялися. Фейлетон до «Ради» передав.

З щирим поваж[анням] М.Грушевський

Чи дали до друкарні рецензії для Записок?


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1637, с. 99).

Дату і місце написання встановлено за поштовим штемпелем на листівці (з Києва за ст. ст. – 20 лютого 1907 p.).

Фейлетон до «Ради» передав. – Тут М.Грушевський має на увазі, очевидно, заключну частину статті І.Франка «», яка друкувалася у «Раді», 1907, 11, 14, 16, 30 січня, 22 лютого (ст. стилю).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 97.