Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

2.08.1907 р. До І. Франка

Ясенів Горішній

Варіанти тексту

Чи післали послали Ви, В[исоко]поважан[ий] Пане Доктор, докічення Середніх Віків до Київа Києва? Треба післати послати як скорше. Статтю Стешенка про Дисгармонію треба переглянути, і як уважаєте потрібним (а варто!) – долучити свої contra-замітки і прислати мені сюди. «Великий шум» треба б докінчити під час вакацій – сповістіть, коли знаєте, скільки дасть цілість, починаючи від V розділу, аби я знав як поділити. Рецензії до Записок вже вискладано, дякую. А для ЛНВ рецензій прошу.

З глиб[оким] поваж[анням] М.Грушевський


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1637, с. 105).

Дату і місце відправлення встановлено за поштовим штемпелем на листівці.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 99.