Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

31.01.1907 р. До М. Грушевського

Київ

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

Я до донесення т. Кр[евецького] додаю тільки одно. Як ми не хочемо себе наразити на великі клопоти, а чого доброго й на закритє закриття ЛНВістника ЛНВісника, то прошу написати д. Чикаленкови Чикаленкові чи кому иньшому іншому, щоби ред[акція] «Ради» якнайшвидше перебралася куди инде інде. Вони мають у нас сидіти ще яких 2 тижні, а до «Ради» очевидно зачинають придератися придиратися. Тим часом під час ревізії у ЛНВістника ЛНВісника поліцейський виразно заявив, що ревізія і в нас мусить бути, бо оба льокалі («Ради» і ЛНВ) від себе невідграничені.

З глибоким поваж[аннєм] поваж[анням]

І.Джиджора


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 567, с. 18). Лист є додатком до листа І.Кревецького до М.Грушевського, датованого 18 січня (ст. ст.) 1907 p., зберігається в архівній справі листів І.Кревецького до М.Грушевського.

Місце написання встановлено за змістом, дату – за датою листа І.Кревецького до М.Грушевського.

…щоби ред[акція] «Ради» якнайшвидше перебралася куди инде інде. – У зв’язку з пожежею в конторі газети «Рада» () її редакція на час ремонту тимчасово перебралася до контори ЛНВ (, помешкання 3).

Загроза закриття «Ради» викликала занепокоєння працівників київської редакції ЛНВ І.Кревецького та І.Джиджори, тому вони і зверталися з цим проханням. Про помешкання редакції та контори ЛНВ у Києві детально див.: Панькова С. Адреси київської редакції, контори та книгарні «Літературно-наукового вістника вісника» (1907 – 1919 pp.) // Київ і кияни: Матеріали щорічної науково-практ. конф. (Музей історії міста Києва). – К, 2007. – Вип. 7. – С. 118 – 136.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 63.