Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

19.10.1906 р. До М. Грушевського

Львів Л[ьвів], 19.Х.06

Варіанти тексту

Високоповажаний Пане Професор!

З причини запаленя запалення склепіня склепіння у ніг мушу по наказу лікаря, зрештою просто тому, що не можу ходити, сидіти якийсь час в хаті. Дуже перепрошаю перепрошую, що за той час не буду в бібліотеці, але інакше не можна. Якби що було треба зробити, то прошу передати мені через друкарню.

До сього долучаю сьвідоцтво свідоцтво від д[окто]ра Кобринського.

З глуб[оким] глиб[оким] поважанєм поважанням

Ів.Джиджора


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 447, арк. 14). Лист на бланку Бібліотеки Наукового товариства імені Шевченка у Львові.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 62.