Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 17. Фрагмент листа Олександра Лотоцького до Михайла Грушевського від 13 жовтня 1904 року

Валентин Кавунник

Дорогий Михайло Сергієвичу!

Ви, мабуть, дивуєтеся, не маючи так довго книжки. Дивувався і я, та вже перестав. Як писав я Вам, друкарня обіцяла виготовити ще на той вівторок, але учора призналася, що буде лише на сю п’ятницю або суботу. Остановилося все через карту; показалося, що після коректи начебто треба було зробити карту вдруге, але я тому не вірю. Просто затягли справу, а тепер ще до того вони й сердиті на нас з Вами. Мав я дуже кислу розмову з Браудо; дуже неконтентований, що не дали їм книжки на склад. Покликався на свій клопіт у цензурі і ремствовав на невдячність та на образу з боку суголосного, ідейного елементу. Я, не вважаючи на всі попередні прикрости, думав вже було, що ми з Вами справді трохи скривдили людей, але після останнєї брехні маємо совість чисту, як скло. Нічого не вдієш, треба ще сих кілька день переждати. Одібравши книжки, зараз розвезу їх по книгарнях та розішлю по періодичних виданнях, як вже писав Вам.

Після Вашого листа я зробив зміну в попередньому своєму розпорядженню: казав друкарні послати в Київ 400 примірників (замість 100), а собі 200 (замість 120), щоб більше число роздати в солідні петербурські магазини, – Суворина та Стасюлевича. Решту конче треба зараз забрати від «Общ[ественной] Пользы», тепер навіть ніяково держать у неї.

Про Стасюлевича і я думав, але сей пан так якось чудно відноситься до українського видавництва, що не хотів я з ним заходитись. Він, напр., не хотів прийняти в своєму магазині передплати на твори Єфименкової і навіть не радив їх видавати, не сподіваючись ніякого успіху. Після того я не наважався лізти до його вдруге, щоб знов не взяти облизня.

Щодо Карбасникова, то він вже тим добрий, що можна бути певним, – ні книжки, ні гроші не пропадуть.

З листом до Мірського треба заждати ще який тиждень, – на се єсть причини. Я Вам напишу, коли можна буде. […]

Ваш О. Лотоц[ький]

ЦДІАК. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 613. – Арк. 314-315 зв.


Джерело

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол.: Г. Папакін, І. Гирич та ін. – Львів : Світ, 2002 – Т. 22: Нарис історії українського народу /упор. І. Гирич, В. Кавунник. – 2015. – C. 480-481. – (Серія «Монографічні історичні праці»)