Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 8. Лист Максима Славінського до Михайла Грушевського від 13 лютого 1904 року

Валентин Кавунник

Високоповажний Михайло Сергієвичу!

Разом з цим висилаю Вам і рукопис. Згідно з Вашим бажанням, я мав розмови ще де-з-якими видавцями, але настала війна, і всі вони зрікаються од всяких книжок. Таким способом проти Вас, крім російської цензури, повстала ще й Японія. Криза тепер страшна, видавці нічого не хочуть видавати, крім книжок про Японію, Корею і т. и. Звісно – часовий інтерес!

Дуже і дуже мені прикро, що я, не вважаючи на мої горячі бажання, не міг Вам стати в пригоді, але обставини тепер далеко сильніщі од мене.

Разом з цим я посилаю Вам лист до мене Лемке, де він приводить свої мотіви, – може, Ви скористаєтесь його пропозіцією щодо 1905 р.? До того часу, може, й війна скінчиться. Щодо мене, то я в неділю виїзжаю з Петербурга, – їду до Одесси, аби там редагувати новий щотижневий журнал «Южныя Записки», присвячений і загальним, і краєвим інтересам. Діло в Россії – провінціальний загальний журнал – цілком нове, і я не знаю, що ще з нього вийде, але треба попробовать.

Гайне одібрав і дуже вдячний за нього: принаймні хоч, завдяки Вам, побачив, який він, а то така вже доля українського пісьменника – часто й не бачити своїх творів друкованих.

З Одесси писатиму до Вас, а тим часом бажаю Вам всього найкращого.

Сердечне вітання Марії Сільвестровні.

Щирий до Вас М. Славінський

ЦДІАК. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 753. – Арк. 16-18.


Джерело

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол.: Г. Папакін, І. Гирич та ін. – Львів : Світ, 2002 – Т. 22: Нарис історії українського народу /упор. І. Гирич, В. Кавунник. – 2015. – C. 470. – (Серія «Монографічні історичні праці»)