Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 6. Лист Михайла Грушевського до Максима Славінського від 6 (19) грудня 1903 року

Валентин Кавунник

Високоповажаний Максим Антонович!

От вже, як бачите, нині 6 грудня, а від вислання рукописи – скоро два місяці. По Вашому листу я відібрав рукопись від перекладчика і спинив французький переклад, упустив речінець, визначений французьким видавцем, а справа росийського видання, яка могла бути полагоджена ще в сентябрі, висить досі в повітрі. Все се дуже неприємно, і я Вас дуже прошу, коли не хочете, аби з Вашої приятельської прислуги вийшла мині велика прикрість, покінчити вже раз сю справу з «Знанієм» – як беруть, то добре, а як не беруть, то най віддадуть рукопись і зверніть мині його зразу.

[М. Грушевський]

ЦДІАК. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 275. – Арк. 66.


Джерело

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол.: Г. Папакін, І. Гирич та ін. – Львів : Світ, 2002 – Т. 22: Нарис історії українського народу /упор. І. Гирич, В. Кавунник. – 2015. – C. 468. – (Серія «Монографічні історичні праці»)