Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Ранні рецензії Михайла Грушевського

Володимир Маслійчук

Рецензії, огляди, бібліографічні замітки М.Грушевського ще не стали об’єктом пильної уваги вчених з огляду на ґенезу його поглядів на минуле України.

Основна парадигма методології М.Грушевського була ним дотримана протягом наукової діяльності, але, за висловом Л.Зашкільняка, «на провідну ідею поступово нашаровувались новочасні впливи, які надавали їй більшої обґрунтованості та переконливості, або, навпаки, вносили певні суперечності» [Зашкільняк Л. Методологія Михайла Грушевського // Україна модерна. – Львів, 1999. – Т. 2 – 3. – С. 233 – 253. До Леоніда Зашкільняка найповніший аналіз теоретичних основ досліджень М.Грушевського надав Омелян Пріцак. Див.: Пріцак О. Історіософія Михайла Грушевського // Грушевський М. Історія України-Руси. – Київ, 1994. – Т. 1: До початку XI віку. – С. XL-LXXVI.]. Без вивчення рецензійного доробку відомого українського історика навряд чи можна повноцінно висвітлити як українську історіографію кінця XIX – початку XX ст., так і власне українську інтелектуальну історію того часу.

З огляду тієї чи іншої публікації, рецензія перетворюється на основний дискусійний напрям, де часто висловлюються думки задовго до викладу знакових праць дослідника, апробуються нові теорії. Рецензії М.Грушевського тут постають досить яскравим прикладом.


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. XX – XL.