Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Історія козацтва та Лівобережної України XVII – XVIII ст.

Володимир Маслійчук

Не так багато рецензій М.Грушевського стосуються козацької доби та й власне української історії XVII – XVIII ст. Хоча насправді цей історичний період був засадничим каменем у побудові схеми української історії.

М.Грушевський схвально відгукнувся на важливу тезу Павла Житецького про поєднання книжкової та народної культури в Україні XVI – XVIII ст. й штучного їх поділу пізніше. Як не дивно, «наріжний камінь» української історії досить побіжно непокоїть Михайла Грушевського. Радше його цікавить культурне тло: подорож патріарха Макарія, описана Павлом Алеппським, чи низка проблем історіографії – згадане вже питання про значення еліти, козацької старшини; проблеми видання «Щоденника» Якова Марковича; спроби відродити козацькі загони на початку XIX ст. князем Рєпніним. Вочевидь, ця проблематика ввійшла в ширше коло його інтересів дещо пізніше, під час роботи над черговими томами «Історії України-Руси» та ближчим знайомством з працями Олександра Лазаревського.


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. XXXVI.