Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 5. Фрагмент листа Максима Славінського до Михайла Грушевського від 17 листопада 1903 року

Валентин Кавунник

Високоповажний Михайло Сергієвичу!

Справа з Вашою «Історією» загальмовалась через те, що досі не приїхав до Петербургу Горькій, а без него, як Ви знаєте, не може бути порішено нічого, бо він в «Знаніи» головний вкладчик. Чекали тут єго щодня, через те я все одкладав листа до Вас. Тепер відомо стало напевне, що він приїде сюди через тиждень. Ви не турбуйтесь, Михайло Сергієвичу, то ще не єсть пізно для видання: «Знаніе» має такі засоби матеріяльні і тіпографські, що може дуже хутко видруковати й книжку в 25 аркушів, — 2-3 тижня цілком досить для того, щоб книжка побачила світ.

Щодо гонорара, то, на мій погляд, Ви поставили досить тяжкі умови, тяжкі через те, що наукову працю не можна видавати, скажемо, в 10.000 примірниках; а коли видавати меньше, то треба поставити дуже дорогу ціну, – себто знов: видання не піде так хутко, як воно б хотілось. Це все мої мислі; я не говорив про це в «Знаніи», і вони мені тим часом нічого про те не говорили, але я думаю, що про це буде розмова і що вони з свого боку будуть говорити про меньший гонорар. Ви правду писали, що орігінальна праця мусить коштувати дорожче од переклада, – але «Знаніе» за 1 руб. дає читачеві иноді більше як 20 аркушів орігінальної белетрістіки, такої, як оповідання Горького і иньших, або також і наукової орігінальної праці, напр., Милюкова.

Врешті, я був би дуже радий, якби з гонораром вийшло так, як Ви того бажаєте, тим більше, що я знаю, на яку прекрасну ціль підуть ті гроші, але я думав, що Вам треба про це написати, щоб не сталась якась несподіванка. […]

Всього доброго Ваш М. Славінський

ЦДІАК. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 753. – Арк. 8-11.


Джерело

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол.: Г. Папакін, І. Гирич та ін. – Львів : Світ, 2002 – Т. 22: Нарис історії українського народу /упор. І. Гирич, В. Кавунник. – 2015. – C. 467. – (Серія «Монографічні історичні праці»)