Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 21. Фрагмент листа Олександра Лотоцького до Михайла Грушевського, січень 1905 року

Валентин Кавунник

З новим роком, з новим щастям!

Дуже радий, що «Очерк» так добре пішов, що треба його передруко- вати. Досі були дуже прихильні звістки у «Новому Времени» (писав один мій знайомий) та в «Рус[ ской] Старині», де також я насідав, щоб подали рецензію. Про дозвіл Вашої «Историї України-Руси» писав я в Київ, щоб оголосили в «Кіев[ской] Старині». Треба також буде подати бібліографічні замітки до журналів.

Боюсь я зараз давати Вам раду щодо друку «Очерка». Виходить, що радячи Вам зменьшити попереднє виданнє, я Вам зробив погану прислугу. Але хто ж його знав, що так щасливо обійдеться. Як я довідався, книжка пройшла після великої баталії та й то завдячаючи найбільше «весні»; допоміг Вам багато і «спокійний тон» оповідання.

Чи дозволять – питаєте – друге видання? Думаю, що так. Раз, що дозволену вже книжку нема рації забороняти на протязі короткого часу; друге – мають наступити загальні цензурні полекшення наслідком указа 12 грудня, і про сі полекшення йде зараз розмова в Комітеті Міністрів.

Чи будете робити які додатки? У всякому разі мову треба дуже виправити, а то вона значно псує вражіння.

Скільки друковати? Треба мати на увазі, що з початку [1]906 р. вийдуть – «Істория» Єфименкової (була на премії в «Київ[ській] Старині»; видаватиме Брокгауз) та зборник історичних статтів Пирожкова, про який Ви вже знаєте. Се треба прийняти з одного боку на увагу. А з другого боку, Ваше становище і ймення для читача з Росиї – «вне конкурса» і особливо лякатися конкуренції не треба. Усе ж я з обережности не радив би друковати більш 5–6 тисячів, частину з яких (хоч 500) пустити на далеко кращому папері.

Дуже зменшувати ціну ледве чи можна. Для чого? Щоб пустити в народ? Народ наш її поки що не вкусить, і коли хочете для народа – переробіть її, але то було б зовсім окреме видання. Зменьшити ціну можна хіба до 1 р. 50 к. Сього можна досягти Вам, не згіршуючи видання та не тратячи на тому особисто. Я Вам писав, здається, що управитель друкарні «Общественная] Польза» Шмідт завів власну друкарню. Він друкує зараз твори Єфименкової для петербурзького] Шевченкового Т[оварист]ва. Друкує дуже совістно і недорого. На тих самих умовах (для його, правду сказати, таки прикрих) згожується він друковати і Ваш «Очерк». Сими днями він подасть мені рахунки і я пошлю Вам.

Щодо мап, то, здається мені, даремно Ви робите їх фарбами та літо- графичним способом. Простіше та дешевше було б зарисувати штриховим способом і після друковати звичайними автотіпічними клішами. Але я в тому власне не розуміюся. […]

Ваш О. Лотоцьк[ий]

ЦДІАК. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 613. – Арк. 368-369 зв.


Джерело

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол.: Г. Папакін, І. Гирич та ін. – Львів : Світ, 2002 – Т. 22: Нарис історії українського народу /упор. І. Гирич, В. Кавунник. – 2015. – C. 487-488. – (Серія «Монографічні історичні праці»)