Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 2. Лист Максима Славінського до Михайла Грушевського від 20 серпня (3 вересня) 1903 року

Валентин Кавунник

Високоповажний Михайло Сергієвичу!

До самого дня виїзду з Парижу чекав я на листа од «Знанія» і не дочекався, – мабуть, там тепер нічого нема, коли нема одповіді. Може, вони напишуть мені в Берлін, де я перебуду од 21 авг[уста] до 1 сент[ября] ст. ст. Тоді я дам Вам знати з Берліна. Коли ж ні, то тоді я вже напишу до Вас з Петербургу.

Всего найкращого, Марії Сільвестровні і малесенькій Грушевській, і всім шановним приятелям низенький поклон.

З щирим поваженням М. Слав[інський]

ЦДІАК. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 753. – Арк. 2.


Джерело

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол.: Г. Папакін, І. Гирич та ін. – Львів : Світ, 2002 – Т. 22: Нарис історії українського народу /упор. І. Гирич, В. Кавунник. – 2015. – C. 464. – (Серія «Монографічні історичні праці»)