Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 9. Лист Максима Славінського до Михайла Грушевського від 16 лютого 1904 року

Валентин Кавунник

Високоповажний Михайло Сергієвичу!

З Вашим рукописом таки вийшов «карамболь», як Ви кажете. Вибираючись до Одесси і не маючи надії знайти видавця, я, як Вам уже відомо з листа мого, вислав 14 февр[аля] її Вам, а сьогодні одбираю Вашого листа. Дуже мені то неприємно, але що ж робити: на висилку я мав Ваше бажання.

Всього найкращого Ваш М. Славінськ[ий]

ЦДІАК. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 753. – Арк. 19.


Джерело

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол.: Г. Папакін, І. Гирич та ін. – Львів : Світ, 2002 – Т. 22: Нарис історії українського народу /упор. І. Гирич, В. Кавунник. – 2015. – C. 471. – (Серія «Монографічні історичні праці»)