Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 3. Лист Максима Славінського до Михайла Грушевського від 18 вересня 1903 року

Валентин Кавунник

Високоповажний Михайло Сергієвичу!

Кілька днів тому назад приїхав і зараз же розпочав Вашу справу. Представники «Знанія» допіро приїхали до Петербургу, і цими днями я матиму з ними рішучу розмову. В усякім разі, коли б «Знаніе» по тим або иньшим причинам не могло б видати Вашу книжку, видавці знайдуться (я вже балакав де з ким прінціпіально), хоч, певне, найкращим видавцем було б «Знаніе».

Тим часом дуже прошу Вас сповістити, коли (найдальший термін) Ви можете надіслати рукопис, бо всі в оден голос говорять, що книжку треба випустити найкраще коло нового року, помітивши видання 1904 р. Між иньшим воно вийде ніби то юбілейним – 250 р[оків] України під Росією.

Тим часом всего доброго, після розмови з «Знаніем» зараз же напишу. Щире вітання Марії Сільвестровні.

Щирий до Вас М. Славінський

ЦДІАК. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 753. – Арк. 3-4.


Джерело

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол.: Г. Папакін, І. Гирич та ін. – Львів : Світ, 2002 – Т. 22: Нарис історії українського народу /упор. І. Гирич, В. Кавунник. – 2015. – C. 465. – (Серія «Монографічні історичні праці»)