Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 18. Фрагмент листа Олександра Лотоцького до Михайла Грушевського від 21 жовтня 1904 року

Валентин Кавунник

Дорогий Михайло Сергієвичу!

Уже книжка готова. 25-го розвезу її по книгарнях та розішлю по редакціях. Зробивши се, пошлю Вам точний рахунок – видатків і книжок, що були на моїх руках.

У Київ казав я послати 400 прим. для того, що з сього числа треба віддати Оглобліну примірників 30–40 та другим певним книгарням, які беруть звичайно книжки видавництва «Вік» і навіть платять готові гроші. Пишу про се Єфремову, а добре було б, коли б Ви написали і від себе.

Крім того, «Київ[ська] Старина», напевно, буде одним з головних продавців Вашої книги і часто пересилати їй книжки від Карбасникова не годиться, краще нехай будуть ті книжки десь у Київі, – хоча б у Олександра Сергієвича.

На книжках, що вийшли «без предварительной] цензуры», цензурного дозволу не одзначається.

Уже замовив я рецензентів для «Историч[еского] Вестника», «Рус[сской] Школы», «Вестника Воспитания», а в «Обозрение» та «Журнал для всех» напишу сам, – я там інколи пишу рецензії.

Книжкою Вашою публіка дуже цікавиться і треба сподіватися на добрий успіх, не вважаючи на трудні часи.

Списався я з Степаненком про адреси південних книгарів, яким треба розіслати оголошення. […]

Бувайте здорові

Ваш душею О. Лот[оцький] Писати Мирському вже можна.

ЦДІАК. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 613. – Арк. 87-88 зв.


Джерело

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол.: Г. Папакін, І. Гирич та ін. – Львів : Світ, 2002 – Т. 22: Нарис історії українського народу /упор. І. Гирич, В. Кавунник. – 2015. – C. 482. – (Серія «Монографічні історичні праці»)