Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 1. Фрагмент листа Олександра Лотоцького до Михайла Грушевського від 22 травня 1903 року

Валентин Кавунник

Дорогий Михайло Сергієвичу!

Справді, найкраще було б, коли б «Історія» Ваша видана була «Знаніем»: се дуже популярне серед публіки видавництво. Щодо ходів цензурних, то – я не знаю тут нічого певного, – але з власної прикидки, думаю, що тут все один дідько. До «Знанія» може бути посередником Славінський, – він знайомий добре (так каже) зі складом сього видавництва і дуже спочуває сій ідеї. Але (може, спостереження моє й безпідставне) він, видимо, й сам хоче приткнутися до видання Вашої «Історії» – в такій чи іншій формі (перекладом, напр.). Він в першій половині червня буде у Львові і там Ви з ним про се поговорите вже діловим способом. […]

Ваш О. Лотоць[кий]

ЦДІАК. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 613. – Арк. 99-100.


Джерело

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол.: Г. Папакін, І. Гирич та ін. – Львів : Світ, 2002 – Т. 22: Нарис історії українського народу /упор. І. Гирич, В. Кавунник. – 2015. – C. 463. – (Серія «Монографічні історичні праці»)