Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 24. Фрагмент листа Олександра Лотоцького до Михайла Грушевського, червень 1905 року

Валентин Кавунник

Простіть мені, дорогий Михайло Сергієвичу, моє «самодержавіє» у Ваших справах. Я сказав розіслати книжку до Карбасникова та «Київ[ської] Старин[и]» через те, що друкарня дуже просила забрати її – через брак місця. Усе ж одно розіслати треба було.

У Карбасникова єсть іще зараз 184 примірників старого видання. Думаю, що на те вважати не треба і слід зараз пускати нове видання. Щоб повернути усе ж кошти, затрачені на видання примірників, що не розійшлися, – мені здається, найкраще було б оддати їх книгарні «Київ[ської] Старини», аби вона продавала їх по 50–60 копійок; все ж вернулися б хоч свої гроші.

А задержувати продаж нового видання не треба, – тим більш, що, як я приватно довідався, – <нерозбірливо> збірається друковати «Історію України» Єфименкової.

Я вже написав рецензію до «Вестн[ика] Европи», коли там не надрукують, то вдамся кудись інше. Приїхав сьогодня в Петербург Доманицький; він теж напише. Взагалі рецензії будуть. Слід, як і той раз, надруковати оголошення на окремих листочках. Про се останнє напишіть.

Напишіть Карбасникові про умови, на яких Ви даєте йому книжку (30 %).

Наклад останньої глави не розібрано. Завтра пришлють мені коректу. За кілька день видрукуємо брошюру. Треба друковати не меньш 2 тис. Раз друкуєте своїм коштом (тоєсть свій наклад), то ні до якої фірми вдаватися не треба. У свій час розвезу по рухливих книгарнях і сього тепер досить, щоб пішла така невеличка брошюра; примірників 500 треба послати до Київа, по 250 – у Одессу та Полтаву, а решта мусить розійтися в Петербурзі. Ціну треба поставити 25 коп.

Уступку треба дати 35–40 %, собі обійдеться щось коло того ж, а решта – чистий прибуток. Думаю, що треба викинути крикливий заголовок «Вниманию народных представителей».

Радився я з Доманицьким, і він тої думки, що видання окремої бро- шюри не завадить книжці, а ще й спопуляризує її. Я теж дохожу тепер до тої думки. […]

[О. Лотоцький]

ЦДІАК. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 613. – Арк. 255-256 зв; 265-266 зв.


Джерело

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол.: Г. Папакін, І. Гирич та ін. – Львів : Світ, 2002 – Т. 22: Нарис історії українського народу /упор. І. Гирич, В. Кавунник. – 2015. – C. 491. – (Серія «Монографічні історичні праці»)