Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 12. Лист Олександра Лотоцького до Михайла Грушевського від 23 квітня 1904 року

Валентин Кавунник

Про термин «Укр[аїна]» не писав я Вам, бо трудно тут що сказати певного; Гессен не може порадить, бо в його не було такої практики (я його й не питав про се, щоб не лякати), а я думаю, що сей термин за останні роки досить вже «нейтралізовався» і на перешкоді стати не може, особливо у такій великій, науковій книжці; «гонить» се слово хіба лиш провінціальна цензура, а в Петербурзі воно живе безборонно.

Ваш О. Лот[оцький]

ЦДІАК. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 613. – Арк. 214.


Джерело

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол.: Г. Папакін, І. Гирич та ін. – Львів : Світ, 2002 – Т. 22: Нарис історії українського народу /упор. І. Гирич, В. Кавунник. – 2015. – C. 474. – (Серія «Монографічні історичні праці»)