Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

№ 23. Фрагмент листа Олександра Лотоцького до Михайла Грушевського від 13 березня 1905 року

Валентин Кавунник

Дорогий Михайло Сергієвичу!

[…] Щодо Ваших «Очерків», то з друком їх поки що треба пождати. У останній час ними заінтересувалися цензурні сфери і, здається, в бік, не зовсім бажаний. У свій час, як виясниться, напишу. Щодо книжкового ринка, то зараз він для живих наукових книжок дуже добрий; такого руху книжної торгівлі, як за останніх два місяці, давно не було. То ж тільки що виясниться – треба приступати до друку. Свою думку про способи видання я вже писав Вам.

Грошей за «Очерки» від книгарів ще не одібрав. Одберу і вишлю сими днями. Тих двох примірників «Історії», що Ви прислали, я не давав в книгарні, бо то було б зайвим. Два томи я продав з рук, а решта поки що у мене.

В Полтаву і Чернігів посилаючи «Очерки», я писав на передових бланках, щоб ті книгарні рахувалися безпосередньо з Вами. Поштові росписки я послав Вам.

Справді, не певно, чи напише Мякотин рецензію на «Історію», а дарунок йому був би дорогий занадто. Появилася в «Вест[нике] Евр[опы]» (март) рецензія Житецького на «Очерки», я ще не читав. Дорошенко видруковав рецензії в «Вест[нике] Воспитанія» на «Очерки» і в «Полтавщині» – на «Історію».

Будьте здорові.

Ваш душею О. Лотоц[ький]

ЦДІАК. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 613. – Арк. 343-344 зв.


Джерело

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол.: Г. Папакін, І. Гирич та ін. – Львів : Світ, 2002 – Т. 22: Нарис історії українського народу /упор. І. Гирич, В. Кавунник. – 2015. – C. 490. – (Серія «Монографічні історичні праці»)