Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

2-й квартал 2021 р.

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано статтю «Причинки до історії роду Бибельських, зібрані арцибіскупом львівським Яном Прохніцьким» (1902 р.).

Маємо, властиво, збірочку припадково позбираних і слабо злучених між собою матеріалів і заміток, які самого збирача так мало, мабуть, задоволяли.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Чергова справа» (1917 р.).

Розвивається життя і техніка – твориться і відповідна термінологія у того, що ми звемо народом в тіснім значенні.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Литовско-русский сейм» (1902 р.).

Забагато того всього як на історію сойму, а замало як на історію устрою Великого князівства Литовського.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «На страшний суд» (1917 р.).

Українці мусять організуватись на кожнім місці і в кожних обставинах, шукаючи зв’язків, які зв’яжуть їх найбільш міцно і тривко.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «D[octo]r Stanisław Kutrzeba. Sаdy ziemskie i grodzkie w wiekach średnich» (1902 р.).

Обговоривши, бодай злегка, Руське воєводство, шановний автор так як би забув про два інші воєводства – Белзьке й Подільське, а також хоч і згадав, але таки поминув зовсім землю Холмську.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Перспективи нового життя» (1917 р.).

Люди зневірюються не тільки в сподіванім приході золотого віку, але взагалі в усякім поступі, в розумності життя, в самім людськім розумі й його засобах.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Stanisław Kętrzyński. Kazimierz odnowiciel (1034 – 1058)» (1902 р.).

В історії Казимира, т. зв. Монаха, або Відновителя, є цікавий і для нас, а мало ще вияснений епізод – се його союз з Ярославом.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «На святвечір» (1917 р.).

Друзі і браття! Ви, що проходите хресним шляхом, котрим пройшов шістдесят літ тому найкращий з українців, в згадці про нього, що йшла за вами невідступно на сім шляху.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Список населенных мест Киевской губернии» (1902 р.).

Воно стоїть з сього погляду далеко нижче від праці пок[ійника] Похилевича; історичні примітки дані тільки при повітових містах, і то дрантиві.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Незалежна Польща й автономна Галичина» (1916 р.).

І настільки велика влада цього гасла над польським суспільством, що воно, у величезній більшості, змирилося з усіми дефектами проголошення цієї незалежності.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Lenna i maństwa na Rusi i na Podolu» (1902 р.).

Не вважаючи на сю неповноту й різні неясності й помилки в загальних поглядах, розвідка шановного автора дає цінний причинок до історії устрою руських земель Корони.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Розширення автономії Галичини. Смерть Ціс[аря] Франца Йосифа» (1916 р.).

Будемо тямити, що тут іде мова про інтереси і бажання польської людності Галичини, яка й досі вважається властивим її господарем в вищих австрійських кругах.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Аktа grodzkie i ziemskie» (1902 р.).

У вступній розвідці сього тому задумав теперішній редактор видавництва д[окто]р Прохаска дати короткий образ устрою й життя Галичини на підставі судових записок XV в.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Проголошення польської самостійності» (1916 р.).

Дивне диво – хоч про сей акт вісті ходили трохи не з самих початків війни і проголошення самостійної Польщі сподівалися й торік, і сього року – все-таки теперішній акт зробив сенсацію.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «История русской церкви Е.Голубинского» (1902 р.).

Нема вже в нім того сміливого критицизму, того гордого лету ума, тої сили й розмаху концепції, які чарували читача, навіть при помилках і збочіннях, в першій частині праці.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Українство і російська преса» (1916 р.).

«Російське суспільство» залишалось і залишається глибоко байдужим, якщо не ворожим до національного питання загалом і до українського зокрема.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Scythica еt Caucasica» (1902 р.).

Системи в розкладі витягів видавцеві не удалося властиво ніякої перевести, але покажчик авторів при III випуску виручає читача з сеї трудності.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Кілька слів про українство» (1916 р.).

Нерідко можна зустріти уявлення про українство як про явище привнесене, штучно вирощене – за кордоном, тим навмисним покровительством, яке буцімто виявляв українству австрійський уряд.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано статтю «Монах ворожбитом» (1902 р.).

За досить безневинну річ – якесь зілля, дане жінці для ношення при собі від «перелестника», заволоку всаджено до в’язниці й віддано його справу до суду.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Ще про великий і малий націоналізм» (1916 р.).

Мені уявляються дуже небезпечними ці виправдання загарбницького імперіалістичного націоналізму та засудження малої культури, яка не виявляє агресивності.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано статтю «Чи маємо автентичні грамоти кн[язя] Льва?» (1902 р.).

Грамоти з іменем кн[язя] Льва, які досі маємо, всі підроблені.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Про великий і малий націоналізм» (1916 р.).

Все-таки цю проповідь нестримного націоналізму й проскрипція небажаних національних течій, які буцімто загрожують єдності Росії, не можна вважати явищем несуттєвим.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Antoni Prochaska. Geneza і rozwój parlamentarizmu za pierwshych Jagiellonów» (1902 р.).

Добродій Прохаска, не задовольняючись тим освітленням, яке дають історії польського парламентаризму Павінський і Рембовський, дає свою власну теорію.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Як розуміти?» (1916 р.).

Саме з весняною сесією Думи збіглися нові прояви все того ж курсу на викорінення українства у вигляді «призупинення» єдиного українського органу – одеської «Основи».

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «А.Шахматов. Древнеболгарская энциклопедия X века» (1902 р.).

Мушу завважити, що належало б, може, обережнішим бути в редукції до того первісного джерела різнорідних складових частин редакцій Еллінського літописця.

Більше інформації…