Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

4-й квартал 2021 р.

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «И.В.Якубовский. Земские привилеи Великого княжества Литовского» (1903 р.).

Розвідка д[обродія] Якубовського належить до дуже потрібних деталічних студій над самим документальним матеріалом.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано брошуру «Звідки пішло українство і до чого воно йде» (1917 р.).

Теперішня Україна і її минувшина / Почини нового українства / «Українське питання» / Нове українство XIX віку / До чого йдуть сі домагання / Наші завдання

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Архиератикон киевской митрополии с половины XIV столетия» (1903 р.).

Видавець, публікуючи свої виривки, не підозріває, що має до діла з речами давно звісними, публікованими, описаними і в науковій літературі давно використаними.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано брошуру «Хто такі українці і чого вони хочуть» (1917 р.).

Звідки пішла назва українців? / Хто українці? / Який повинний бути той новий лад, котрого хочуть українці? / Якого треба права для України

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Capitaine Breveté Niessel. Les cosaques» (1903 р.).

Історичних звісток тут, одначе, мало (і, розуміється, дуже лихої якості), вся увага звернена на нинішню організацію козацьких військ Росії.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «Тимчасовий український уряд» (1917 р.).

Маємо забезпечити волю України, відновити її старе народовластя, право народу самому правити всіма своїми справами. Діло велике, час такий, якого не було від часів Хмельниччини.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «D[octo]r Wiktor Czermak. Sprawa równouprawnienia schizmatyków і katolików na Litwie (1432-1563 r.)» (1903 р.).

Стаття професора Чермака буде дуже цінна головно для польських учених кругів, які все ще дуже тяжко орієнтуються в усім тім, що виходить за границю польської наукової літератури.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «Кінець старому лукавству» (1917 р.).

Прийшла змога єднатися, порозуміватися, організуватися і спільними силами народу – селянства, робітників, солдатів й інтелігенції доходити добра свому краєві і народові.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано статтю «Незаплачене київське подимне» (1903 р.).

Плата подимного, в заміну інших даней і оплат, була новиною, і тут з ним не спішилися: в 1596 р. ще не було плачено подимного від самого 1569 р.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано звернення «До товаришів-українців» (1917 р.).

Я передаю всі сі справи до секретаріату Центральної Ради, куди й треба звертатися у справах політичних (Київ, Володимирська ул., Педагогічний музей).

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «D[octo]r Władysław Abraham. Biskupstwa lacińskie w Mołdawii w wieku XIV і XV» (1903 р.).

Є тут дещо й для історії латинської церкви в Галичині: так, автор наводить цікаву булу з 17 січня 1372 p., що піддавала опіці серетського єпископа Галицьку дієцезію.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «Якої ми хочемо автономії і федерації» (1917 р.).

Чого хочуть українці / Що таке автономія / Автономія національно-територіальна / Яка користь з такої автономії?

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Н.А.Максимейко. Сеймы Литовско-Русского государства до Люблинской унии 1569 г.» (1903 р.).

Вихідною точкою для нього служить переконання, що сойм Великого князівства Литовського зложився як сума соймів поодиноких земель Великого князівства.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «Чи Україна тільки для українців?» (1917 р.).

Україна не тільки для українців, а для всіх, хто живе на Україні, а живучи, любить її, а люблячи, хоче працювати для добра краю і його людності, служити їй, а не оббирати, не експлуатувати для себе.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано статтю «До справи хронологічної зв’язі в Галицько-Волинській літописі» (1903 р.).

Що лишилося б з літописі, якби не маючи років, ще й такі хронологічні означення схотіли б ми викинути?

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «По українськім національнім з’їзді, 6 – 8 квітня» (1917 р.).

Двері з’їзду були відкриті широко, і до них потекла справді густа лава нового елементу, серед котрого згубилася стара гвардія давніших українських організацій.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Б.А.Вахевич. Западнорусская летопись по списку Румянцевского музея» (1903 р.).

Не маючи яких-небудь цінних оригінальних звісток, Рум’янцевський кодекс дуже цінний для історії русько-литовського літописання.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «Народностям України» (1917 р.).

Повнота національного життя, котрої ми добиваємося для українського народу, не повинна затопляти інших народностей.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «А.А.Шахматов. О Супрасльском списке западнорусской летописи» (1903 р.).

По спостереженням добродія Шахматова, збірник сей списаний з оригіналу середини XV в., з якого виходить і звісний збірник графа Уварова.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «Від слова до діла!» (1917 р.).

Широка автономія України в її етнографічних межах в федеративнім зв’язку з демократичною Російською Республікою. Се наша платформа.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Палеографические снимки с русских рукописей XII-XVII веков» (1903 р.).

Як бачимо з коротенької передмови до сього видання, воно має служити підручником при навчанні палеографії.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «Повороту нема» (1917 р.).

Домагання народоправства і суто демократичного ладу на Україні в автономній Україні, зв’язаній тільки федеративним зв’язком з областями Російської держави – се старе наше гасло.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опублікована стаття «Кілька грамот Володислава Опольського» (1903 р.).

Три перші грамоти належать до першого, реального володіння Опольського Галичиною. Перший документ звісний був досі лише зі згадки у Скробішевського.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «На всеукраїнський з’їзд!» (1917 р.).

Треба, щоб з’їзд 6 – 8 квітня вийшов якнайповнішим. Через се, не вважаючи на невеликий час, який ще зістався до з’їзду, треба, щоб були організовані делегації до нього якнайширше.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опублікована стаття «Кілька документів до історії сільського духовенства в Галичині XVII – XVIII в.» (1903 р.).

А поки що учена публіка, я певний, вдячно прийме отсю невелику, але цінну збірку фундацій і інших документів сільських парафій з західної частини Галицької Русі, споруджену д. М.Зубрицьким.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «З старого і нового» (1917 р.).

Приклад російської революції і Федеративної Республіки Російської потягне за собою й інші народи Європи і за Федерацією Російською повстане народова федерація європейська.

Більше інформації…