Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

3-й квартал 2021 р.

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано вступне слово від редакції до т. XXII «Руської історичної бібліотеки» (1902 р.).

В сім томі подано дві розвідки про правне становище селян під правом русько-литовським Михайла Владимирського-Буданова, професора історії права в Києві.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «Велика хвиля» (1917 р.).

Домагання, котрі висуває нинішня хвиля, можуть бути прикрою несподіванкою для багатьох. Але нема що робити! Мусимо їх ставити і проводити.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Statut litewski drugiej redakcyi (1566)» (1902 р.).

Я не раз підносив класичні докази повної незнайомості з сучасним станом українознавства то у російських, то у польських учених.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано «Промови на українській маніфестації у Києві 19 березня 1917 p.».

Слава вільній, автономній Україні в Федеративній Республіці Російській.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Franciszek Piekosiński. Sądownictwo w Polsce wieków średnich» (1902 р.).

Коротко, конспективно і вповні догматично на сих двох аркушах краківський професор зачеркує систему судів в Польщі до к[інця] XV в.

Більше інформації…

Нова стаття про М. Грушевського

В розділі «Дослідження» публікуємо статтю В. Верстюка «Доба Центральної Ради в публіцистичній спадщині М.Грушевського» (2007 р.).

Федералізм, як і автономія, для М.Грушевського ніколи не були запереченням незалежної Української держави, швидше, це був необхідний і послідовний крок до її побудови.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «J.K.Kochanowski. Kazimierz Wielki, zarys żywota і panowania» (1902 р.).

І перша, й друга писані в тоні панегірика, обвантажені масою шумних, переважно досить затасканих фраз, але навіть і літературної здібності в авторі не виявляють.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Л.Сакетти. Главные моменты в развитии русского православного духовного пения» (1902 р.).

Для історії українського церковного співу стаття дає дуже мало (та й то перемішує все в одну купу з московським), але може бути корисною тими відомостями про новіші змагання церковної музики в Росії.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Богдан Барвінський. З’їзд галицького князя Данила з угорським королем Белою IV в Прешбурзі 1250 р.» (1902 р.).

Саме вже се громадження можливостей на можливості, на якій опираються виводи автора, вимогам історичного методу не відповідають.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опублікована стаття «Два селянські контракти купна-продажі з початку XVI в.» (1902 р.).

Права селянина на землю – одно з найбільше інтересних і важних для пізнання суспільно-економічної еволюції питань історії Русі, і заразом одно з темних і невисліджених.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией (до 1609 г.), проф. П. Жуковича» (1902 р.).

Правдива тема книги – історія унії в зв’язку з державною політикою Польщі в 1590–1609 pp. і відносин до неї державних станів і правительствених кругів Польщі.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «С.И.Кедров. Древнерусские братства» (1902 р.).

В ній маємо – вправді не самостійний, часом переборщений і часто попсований для того, але при всім тім таки справді широко досить зачеркнений загальний погляд на генезу братств.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «А.А.Папков. Братства» (1902 р.).

Бувши, видно, вихованцем православної духовної школи, автор і в своїй праці виходить з чисто конфесійного становища.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Материалы для истории экономического, юридического и общественного быта Старой Малороссии» (1902 р.).

Але щодо способу ведення самого видання мусимо висловити кілька дезидератів з нагоди досі виданих томів. Насамперед, замало бачимо наукового апарату.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Тekа konserwatorska» (1902 р.).

На жаль, інвентар сей дуже нерівномірно трактує пам’ятки, що мають п’ятно польське і руське.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «К.В.Харлампович. К вопросу о просвещении на Руси в домонгольский период» (1902 р.).

Стаття з сим привабним титулом дає, властиво, дуже мало. Автор оповідає про критику татищівських оповідань про освіту й школи в Давній Русі, дану Голубинським.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Ф.И.Свистун. «Галичина-Могила» (1902 р.).

Здогад як здогад, і навіть досить привабний, біда тільки, що при досить частих згадках про настолування князів у руських племен ніде нема натяку на таку церемонію.

Більше інформації…