Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

1-й квартал 2022 р.

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано статтю «Матеріали до історії Коліївщини» (1904 р.).

На перший раз містимо серію василіянських записок і листів, вийнятих о. Аристархом Крижановським з василіянського архіву в Кристинополі.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано промови на засіданні ради військових депутатів (1917 р.).

Дайте ж повну поміч Генеральному секретаріатові, цьому нашому національному тимчасовому правительству, нічого не ущерблюючи і нічого не шкодуючи.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано передмову до т. VII «Жерел до історії України-Руси» (1903 р.).

В сім томі подаємо люстрацію королівщин в руських землях Корони Польської, переведену на підставі соймової конституції 1562 – 1563 pp.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «В сімдесяті роковини Кирило-Методіївської справи» (1917 р.).

Нова Україна веде свій початок від товариства 1846 року, від кирило-методіївських братчиків.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано передмову до т. XXIII-XXIV «Руської історичної бібліотеки» (1903 р.).

По серії розвідок, присвячених селянству (т. XXI–XXII), подаємо серію розвідок про міста, їх устрій і життя в українсько-руських землях XIV-XVIII в.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «Відродини «л[ітературно]-н[аукового] вістника» (1917 р.).

В велику бурхливу хвилю, коли кується нова доля народів Росії, інтереси чисто літературні не можуть претендувати на центральне місце.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано статтю «Козаки в 1470-х рр.» (1903 р.).

Торговельний караван кафинських купців, судячи по великих шкодах – дуже великий, що йшов з товарами з Московщини до Кафи, десь коло р. 1470, пограбували в степах «розбійники-козаки».

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «Чи виясняється?» (1917 р.).

Відповіддю на всі дальші представлення і вияснення була заява центрального уряду, що він не вважає Українську Центральну Раду правомочним представництвом.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано статтю «Економічне становище селян в Львівськім старостві в середині XVI віку на основі описей королівщин» (1903 р.).

1. Передмова / 2. Склад короівщини / 3. Селянські обов’язки / 4. Сільські слуги / 5. Загородники

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «Треба ясніше!» (1917 р.).

Для заведення нових переговорів з Українською Центральною Радою треба маленької відваги – признати свою помилку і визнати Українську Центральну Раду.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

Нарив, який назрівав 8 років, прорвався. Війна йде і веде її проти нас «братська» Москва. Ми не збираємось нікуди тікати. Ми продовжуємо нашу роботу. Україна – буде, і буде саме українською, не московською!

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Bibliografia historyi polskiej» (1903 р.).

Найбільше компромітує видавництво література непольських «провінцій» старої Польщі.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано «Доповідь про державний лад України» (1917 р.).

Вся сума географічних, економічних та культурних обставин, в результаті котрих сформувалась українська нація, також наказують домагатися автономії України.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Ф.Браун. Фрианд и Шимон, сыновья варяжского князя Африкана» (1903 р.).

Лишаючи на боці сі крайності норманістичного запалу, проба – на підставі сеї двоїстості вказати шведську еміграцію з різних провінцій – інтересна, – коли витримає дальшу перевірку.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано промови на українській маніфестації при урочистому оголошенні 1 універсалу Української Центральної Ради (1917 р.).

Віднині ми самі маємо дбати про себе, самі маємо будувати своє життя. Центральна Рада жадає від вас одностайності і послуху висловленій нею волі…

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «К.Покровский. Кометы в русских летописях» (1903 р.).

Стаття не безінтересна, хоч і дає далеко менше, ніж би могла дати. Тема того роду вимагала не тільки фахових відомостей з астрономії, але й доброго ознайомлення з укладом літописей.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «Від голови Центральної української ради проф. М. Грушевського» (1917 р.).

Розмова з ним ішла в присутності Генерального військового комітету. Тому що головніші рішення міністра були звісні вже з телеграми, розмова оберталася коло різних деталей.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Н.Некрасов. Заметка о двух статьях в договоре Игоря с греками 945 года» (1903 р.).

Автор розбирає два параграфи умови Ігоря з греками, де йде мова про видачу челяді – утікачів від Русі і від греків.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «Що воно?» (1917 р.).

Тимчасове правительство не найшло можливим вдоволити принципіального бажання українського народу, щоб уже тепер опублікована була урядова декларація, яка б признала принцип української автономії.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «En Nouvelle Russie» (1903 р.).

Злобні люди кажуть, що всі сі місії ученого автора мають іще іншу – конкретнішу мету: осягнення червоної стяжечки від французького правительства.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано промову на II всеукраїнському військовому з’їзді» (1917 р.).

Закликаю вас до здійснення автономії України в федеративній Росії та утворення на Україні демократичного ладу, який забезпечить інтереси трудящого народу.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Jan Babirecki. Mapa Rzeczypospolitej Polskiej» (1903 р.).

Виконана вона добре, уложена також не зле. Границі воєводств переважно зроблені добре; шкода, що нема зовсім границь земель і повітів.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «Велике діло» (1917 р.).

Організуватися треба українському народові міцно, негайно! Так, щоб він об’єднався весь, без різності партій, верств і станів, під проводом своєї Центральної Ради.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Zygmunt Gloger. Geografia historyczna dawnej Polski» (1903 р.).

Як при першім виданні, так і тепер хвалиться автор в передмові, що вирисував для себе деталічну історичну мапу Польщі, як підставу своєї студії, але далі держить її для себе.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано промови на I всеукраїнському селянському з’їзді у Києві (1917 р.).

Уряд одмовився визнати за нами право на автономію, на самопорядкування. Відмовлено нам у формуванні війська. Відмовились признати комісара по справах України.

Більше інформації…

Звіт за 2021 р.

Опубліковано звіт про роботу сайту «Михайло Грушевський» за 2020 рік – 496 тисяч відвідувачів.

Більше інформації…