Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

4-й квартал 2022 р.

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» продовжуємо публікувати збірник документів «Матеріали до історії суспільно-політичних і економічних відносин Західної України» (1905 р.). Сьогодні – наступні 5 документів 1-ї частини, включаючи «68. Кам’янець-Подільський, 1511 р.».

Кор[оль] Жиґимонт наказує камінецьким міщанам, аби не обминали львівського складу, 26 марта 1511 p.

Більше інформації…

Новий портрет

1899 р. З дружиною Галерея портретів Михайла Грушевського поповнена фото 1899 р.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Великий обов’язок» (1918 р.).

Як довго Україна пробуде в сім становищі, себто – як скоро з’явиться для неї реальна можливість установити федеральний зв’язок з іншими республіками, сього в сій хвилі не може напевно сказати ніхто.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» продовжуємо публікувати збірник документів «Матеріали до історії суспільно-політичних і економічних відносин Західної України» (1905 р.). Сьогодні – наступні 5 документів 1-ї частини, включаючи «63. Гуменці, 1503 р.».

Кор[оль] Олександр записує шл. Івашку і Костюку 40 грив[ень] на с. Гуменці в Хмельницькім пов[іті], 9 падолиста 1503 p.

Більше інформації…

Новий портрет

1895 р. Галерея портретів Михайла Грушевського поповнена фото 1895 р.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо промову при оголошенні IV універсалу Української Центральної Ради (1918 р.).

Щоб мати змогу самим заключити мир і завести лад та спокій, Центральна Рада постановила не відкладати таких важних справ до Установчої ради.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» продовжуємо публікувати збірник документів «Матеріали до історії суспільно-політичних і економічних відносин Західної України» (1905 р.). Сьогодні – наступні 5 документів 1-ї частини, включаючи «58. Скальський повіт, 1485 р.».

Кор[оль] Казимир потверджує продажу Яном Фредром маєтності в Скальськім повіті братам Бучацьким, 29 вересня 1485 р.

Більше інформації…

Новий портрет

1894 р. Родина Грушевських Галерея портретів Михайла Грушевського поповнена груповим родинним фото 1894 р.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Велике різдво» (1917 р.).

Краще будьмо сим разом занадто, ніж замало пильні, розважні й чуйні! Лишім радість і свята на пізніше, а нині не зійдім і на мить з тих чат, на котрих кожного з нас поставила велика нинішня хвиля.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» продовжуємо публікувати збірник документів «Матеріали до історії суспільно-політичних і економічних відносин Західної України» (1905 р.). Сьогодні – наступні 5 документів 1-ї частини, включаючи «52. Медика, 1460 р.».

Кор[оль] Казимир наказує перемиському старості, аби не кривдив селян села Медики і не обтяжав їх панщиною й податками над давній звичай, 18 марта 1460 p.

Більше інформації…

Новий портрет

3-й варіант Галерея портретів Михайла Грушевського поповнена фото 1926 р., з нагоди 60-літнього ювілею

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо промову на заключному засіданні восьмої сесії Української центральної ради (1917 р.).

Ми перетворились в орган власті, який признано цілою Україною, і хоч тепер робляться ворожі замахи на нашу владу, але це не порушує волі України.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» продовжуємо публікувати збірник документів «Матеріали до історії суспільно-політичних і економічних відносин Західної України» (1905 р.). Сьогодні – наступні 5 документів 1-ї частини, включаючи «45. Олексичі, 1448 р.».

Кор[оль] Казимир позволяє Фрідріху Бучацькому передати с. Олексичі в пов[іті] Червоногородськім шл. Олександру Ґоворку, 19 серпня 1448 р.

Більше інформації…

Новий портрет

1880 р. Галерея портретів Михайла Грушевського поповнена фото 1880 р.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо промову на з’їзді рад депутатів України (1917 р.).

В сей час, коли ми тут засідаємо, на Україну іде походом вороже їй військо. Воно вже вступило на українську землю і одержало приказ за всяку ціну пробитися до центру нашої держави.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» продовжуємо публікувати збірник документів «Матеріали до історії суспільно-політичних і економічних відносин Західної України» (1905 р.). Сьогодні – наступні 5 документів 1-ї частини, включаючи «43. Мойсейківці, 1446 р.».

Фрідріх Бучацький, староста подільський, записує шл. Івану Суслу 50 грив[ень] на с. Мойсейківцях (Суслівцях) в пов[іті] Летичівськім, 19 мая 1446 p.

Більше інформації…

Новий портрет

2-й варіант Галерея портретів Михайла Грушевського поповнена фото 1926 р., з нагоди 60-літнього ювілею

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Новий поділ України» (1917 р.).

За підставу взято число людності: приблизно 800 – 900 тисяч по переписі 1897 року, себто мільйон з лишком по-теперішньому.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» продовжуємо публікувати збірник документів «Матеріали до історії суспільно-політичних і економічних відносин Західної України» (1905 р.). Сьогодні – наступні 5 документів 1-ї частини, включаючи «37. Бакота, 1442 р.».

Кор[оль] Володислав записує шл. Христину з Щуковець 1200 грив[ень] на державі Бакотській, 8 марта 1442 p.

Більше інформації…

Новий портрет

1914 р. В жандармському управлінні Галерея портретів Михайла Грушевського поповнена обліковою карткою в Київському жандармському управлінні (1914 р.)

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Час настав» (1917 р.).

Не з якихось платонічних почуттів до старої грішниці Росії, а заради спільних інтересів свого федеративного устрою ці народи й області повинні докласти зусиль, щоб покласти край руїні і анархії.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» продовжуємо публікувати збірник документів «Матеріали до історії суспільно-політичних і економічних відносин Західної України» (1905 р.). Сьогодні – наступні 5 документів 1-ї частини, включаючи «33. Даровичі, 1438 р.».

Шл. Оначко й Дрой продають дворище Шепелівське в с. Даровичах шл. Петру Ґроховському, 31 падолиста 1438 р.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Рятуймо Російську Федерацію» (1917 р.).

Висловивши в своїм Універсалі тверду волю силами Української Республіки рятувати цілість і єдність федеративної Росії, ми мусимо негайно вжити всіх заходів для того, щоб виявити цю волю в ділі.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» продовжуємо публікувати збірник документів «Матеріали до історії суспільно-політичних і економічних відносин Західної України» (1905 р.). Сьогодні – наступні 5 документів 1-ї частини, включаючи «28. Ольхівці, 1433 р.».

Ягайло записує шл. Жидовському 50 грив[ень] на с. Ольхівці в Камінецькім пов[іті], 21 марта 1433 p.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо промову перед оголошенням III універсалу Української Центральної Ради (1917 р.).

Грізний момент кривавої боротьби в Росії і на Україні, коли повстала і все шириться громадянська війна, що переходить вже і на Україну, вимагає від українських партій зміцнити власть.

Більше інформації…