Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

3-й квартал 2022 р.

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» продовжуємо публікувати збірник документів «Матеріали до історії суспільно-політичних і економічних відносин Західної України» (1905 р.). Сьогодні – наступні 5 документів 1-ї частини, включаючи «23. Лукавиця, 1430 р.».

Кор[оль] Володислав позволяє Райдонію з Винник осадити с. Лукавицю в пов[іті] Самбірськім і надає йому війтівство в ній, 21 марта 1430 p.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Проект української конституції» (1917 р.).

Частина друга вияснює її відносини до Федеративної Російської Республіки, в склад котрої входить Республіка Українська.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» продовжуємо публікувати збірник документів «Матеріали до історії суспільно-політичних і економічних відносин Західної України» (1905 р.). Сьогодні – наступні 5 документів 1-ї частини, включаючи «17. Страдч, 1420 р.».

Ягайло потверджує маєтності церкви в с. Страдчі, 16 марта 1420 p.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо привітання III всеукраїнському військовому з’їзду (1917 р.).

Ми певні, що ви підете разом з нами до нашої мети – Української демократичної республіки в федерації з Російською Республікою.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» продовжуємо публікувати збірник документів «Матеріали до історії суспільно-політичних і економічних відносин Західної України» (1905 р.). Сьогодні – наступні 5 документів 1-ї частини, включаючи «12. Просік, 1402 р.».

Ягайло переносить село Просік в Сяноцькій землі на німецьке право, допускаючи до користання з нього лише німців і поляків, і записує на війтівстві тім 60 гр[ивень] для війта Станіслава, 21 жовтня 1402 р.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Важна хвиля» (1917 р.).

На Українських Установчих зборах, а не на Всеросійських, буде затверджена конституція України, автономний статут України, що розроблюється Українською Центральною Радою.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» продовжуємо публікувати збірник документів «Матеріали до історії суспільно-політичних і економічних відносин Західної України» (1905 р.). Сьогодні – наступні 5 документів 1-ї частини, включаючи «7. Койданів, 1392 р.».

Ягайло надає Михайлу Бучацькому с. Койданів в пов[іті] Теребовльськім, 24 січня 1392 р.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Мусимо взяти на розум» (1917 р.).

Такої неприязні, яку виявляла російська демократія їх національним домаганням, не сподівавсь, певно, і найбільш похмуро настроєний «літописатель» національної політики Росії.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» починаємо публікувати збірник документів «Матеріали до історії суспільно-політичних і економічних відносин Західної України» (1905 р.). Сьогодні – перші два документи 1-ї частини, включаючи «2. Кам’янець-Подільський, 1374 р.».

Юрій і Олександр Коріатовичі надають ґрунти і права міщанам, спровадженим до Камінця, 7 січня 1374 р. (В скороченні).

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Вільний союз» (1917 р.).

Відтепер умови та форми, час і термін утворення федерації народів і областей, що входять до складу Російської Республіки, – лише питання найближчого часу.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Atlas historyczny rzeczypospolitej polskiej».

При таких великих коштах, вложених в се видавництво, приходиться пожалувати, що в основу його не положена докладніша мапа, а стара, престаріла польська мапа Хшановського.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» завершуємо публікувати брошуру «Україна і Росія» (1917 р.). Сьогодні – розділ «Криза і затвердження Ген[ерального] секретаріату».

В правительствених кругах заміна Дорошенка Винниченком спочатку викликала невдоволення. Секретаріат Дорошенка тут стріли з великою приємністю, і тому поворот Винниченка був немилою несподіванкою.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «А.Ефименко. Литовско-русские данники и их дани» (1904 р.).

Д[обродійка] Єфименко в названій статті виходить з описей Ратенського староства та доповняючи їх іншими звістками.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати брошуру «Україна і Росія» (1917 р.). Сьогодні – розділ «Інструкція Генеральному секретаріатові».

І та обкраяна, «куца» власть дається ним знехочу, так, що Центральна Рада не могла б зробити більшої втіхи всім ворогам української автономії, якби її відкинула.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Н.А.Максимейко. «Русская правда» и литовско-русское право» (1904 р.).

В «Руській правді» ми маємо право київське, дещо ширше беручи – продукт суспільного й політичного життя Середнього Подніпров’я.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати брошуру «Україна і Росія» (1917 р.). Сьогодні – розділ «Переговори з рос[ійським] центр[альним] урядом в справі Ген[ерального] секретаріату».

Генеральні секретарі в усіх переговорах і пробах порозуміння почули, що перед ними став мур гладкий, німий, неприступний на ніякі аргументи.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Пр[иват]-доц[ент] В.В.Святловский. Очерки по экономической истории древней Руси» (1904 р.).

Затитуловані так цікаво статті д[обродія] Святловського дають досить поверхову компіляцію, що черпає свій матеріал з других і третіх рук.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати брошуру «Україна і Росія» (1917 р.). Сьогодні – розділ «Генеральний секретаріат».

В однодушнім ухваленні представниками всіх народностей «першої Конституції України», як називали її деякі промовці, вони бачили віщування нової доби в житті України.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «И.И.Срезневский. Чтения о древних русских летописях, IV-VIII» (1904 р.).

Видані тепер, по сорока літах, коли в наших поглядах на Найдавнішу літопись і її сформування перейшов цілий переворот, сі розвідки славного лінгвіста мають майже виключно історичне значіння.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати брошуру «Україна і Росія» (1917 р.). Сьогодні – розділ «Поповнення У[країнської] Ц[ентральної] Ради представниками меншостей».

Представники неукраїнських організацій почали від того, що всяку реальну пропорцію признали для свого представництва неможливою.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано статтю «Ще про грамоти кн[язя] Льва Галицького» (1904 р.).

Обов’язковим для кожного критика є уважне ставлення до праці, яку він розглядає: заперечувати те, що в ній справді є, не приписувати авторові того, чого він не казав.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати брошуру «Україна і Росія» (1917 р.). Сьогодні – розділ «Угода з рос[ійським] центральним урядом».

Виконавчий орган, який виділить з себе Українська Центральна Рада, поповнена представниками національних меншостей України, центральний уряд признає вищим органом крайової управи України.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Rozprawy Akademii Umiejętności» (1904 р.).

Останні томи історичного збірника академії не принесли праць спеціально цікавих, але зате є там кілька посередньо інтересних і для нас.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати брошуру «Україна і Росія» (1917 р.). Сьогодні – розділ «Порозуміння з неукраїнською революційною демократією».

Відносини українців до неукраїнської демократії Києва за революційний час обійшли повний круг і в сей час наближалися до свого полагодження.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «М.Довнар-Запольский. Государственное хозяйство В[еликого] кн[яжества] Литовского при Ягеллонах» (1904 р.).

Вона зачепила цілий ряд питань, досі майже або зовсім не студійованих, і внесла масу нового матеріалу з невиданих актів Литовської метрики.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати брошуру «Україна і Росія» (1917 р.). Сьогодні – розділ «Демократичні гасла й українські домагання».

Приймаючи принцип самоозначення народу, не можна ні зміняти його волі волею більшості зібрання, ні відкидати.

Більше інформації…