Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

2-й квартал 2022 р.

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Relatiile comerciale ale terilor noastra cu Lembergul» (1904 р.).

При малім розповсюдненні знання румунської мови, для більшості дослідників лишиться ся публікація мертвим капіталом.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» починаємо публікувати брошуру «Україна і Росія» (1917 р.). Сьогодні – розділ «Українсько-російська згода».

Обставини кликали українське громадянство до негайного громадського будівництва без огляду на те, як до сього ставитимуться російські централісти.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «D[octo]r Stanisław Kutrzeba. Handel Krakowa w wiekach średnich na tle stosunków handlowych Polski» (1904 р.).

Властиво, автор хотів дати розвідку про східну торгівлю Львова (так заповідав він її в своїй розвідці про краківську торгівлю), але розширив свою програму.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо промову на з’їзді народів у Києві (1917 р.).

Мушу сказати, що для федералістів-українців, тобто провідної течії в Україні, для всього народу України федералізм не є перехідним щаблем до державної незалежності!

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Гельцля стінна карта Австро-Угорщини для шкіл народних» (1904 р.).

В руських краях Австрії треба було, на мій погляд, дати більше назв місць, і дібрати їх більше відповідно до їх значіння в руськім житті.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Україна дійде свого!» (1917 р.).

Від сього уряду, де перевагу взяли централісти-кадети, вороже настроєні до українського руху, більшого сподіватись не можна і всякі переговори з ним будуть даремні.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Козаки» в Галичині 1605 р.» (1904 р.).

Документ сей, властиво, до козаків зовсім не належить, і «козаки» зовсім довільно появилися тут під рукою ґродського писаря. Та одначе й се не без вартості.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» завершуємо публікувати брошуру «Українська Центральна Рада й її універсали: перший і другий» (1917 р.). Сьогодні – розділ «Другий універсал Української Центральної Ради».

Поповнена Центральна Рада виділить наново з свого складу окремий одповідальний перед нею орган – Генеральний секретаріат, що буде представлений на затвердження Временного правительства.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Die Fragmente des Toparcha Goticus» (1904 р.).

Центр ваги лежить на астрономічних виводах: автор, покликуючися на відзиви фахових астрономів, дає інакше толкування астрономічним вказівкам фрагментів.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати брошуру «Українська Центральна Рада й її універсали: перший і другий» (1917 р.). Сьогодні – розділ «Як порозумівся ц[ентральний] рос[ійський] уряд з У[країнською] Ц[ентральною] Радою».

Міністри-соціалісти хотіли передати Генеральному секретаріатові вищу крайову власть під умовою, щоб Українська Центральна Рада порозумілася з місцевою неукраїнською демократією.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Известия Аль-Бекри и других авторов о Руси и славянах» (1904 р.).

Його праці я, як колишній філолог, назвав би «сатиричними» в тім значінні, яке мало се слово у перших римських сатириків – се говорения злегка про все і вся.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати брошуру «Українська Центральна Рада й її універсали: перший і другий» (1917 р.). Сьогодні – розділ «Що сказала Ц[ентральна] У[країнська] Рада в універсалі».

Українська Центральна Рада заговорила в сім Універсалі як власть, поставлена українським народом над собою на те, щоб кермувати і правити ним.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Karol Potkański. Kraków przed Piastami» (1904 р.).

Порушеним в сих працях питанням про границі по Буг[у] і Стир[у], вказані в привілеї Празької катедри 1086 p., він далі займається в двох працях, надрукованих в дальших роках.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати брошуру «Українська Центральна Рада й її універсали: перший і другий» (1917 р.). Сьогодні – розділ «Перший універсал Української Центральної Ради».

Народе український! В твоїх руках доля твоя. В сей трудний час докажи, що ти, народ робітників, народ хліборобів, можеш стати поруч з кожним організованим, державним народом.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «А.Шахматов. Симеоновская летопись XVI века и Троицкая начала XV века» (1904 р.).

Сі спостереження інтересні для нас остільки, що дають часом цікаві вказівки на їх варіанти й екстраваганції в звістках із українських земель, уставляють їх походження й відносини.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати брошуру «Українська Центральна Рада й її універсали: перший і другий» (1917 р.). Сьогодні – розділ «Як стрів се український народ».

Російський уряд свідомо пішов всупереч інтересам трудового люду на Україні та принципові самоозначення народів, проголошеному самим же урядом.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «А.Шахматов. Общерусские летописные своды XIV и XV веков» (1904 р.).

Ак[адемік] Шахматов, застановляючися над реконструкцією редакцій Найдавнішої літописі, неминуче мусив прийти до студій над літописними компіляціями пізніших часів.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати брошуру «Українська Центральна Рада й її універсали: перший і другий» (1917 р.). Сьогодні – розділ «Як поставився центр[альний] рос[ійський] уряд до домагань українського народу».

Уряд поставив під сумнів саму правомочність У[країнської] Ц[ентральної] Ради як виразниці волі населення України, тому що вона не була вибрана всенародним голосуванням.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Friedrich Hirth. Über Wolga-Hunnen und Hiung-nu» (1904 р.).

Іностранцев дає перегляд та критичну оцінку головніших фактів і аргументів щодо початку гунської орди, зі становища турецького, признаючи тотожність чи генетичну зв’язь гунів з хунну.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати брошуру «Українська Центральна Рада й її універсали: перший і другий» (1917 р.). Сьогодні – розділ «Як У[країнська] Ц[ентральна] Рада шукала порозуміння з центральним рос[ійським] урядом».

Уряд повинен признати право України на широку політичну автономію, на державне право, забезпечене їй при об’єднанні з Росією в 1654 р. і беззаконно нарушене і потоптане Романовими.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «И.Смирнов. Очерк культурной истории южных славян» (1904 р.).

Взагалі праця, як я сказав, зачеркнена широко, але виконання лишає дуже багато до бажання. Виклад непрозорий, часто занадто механічний.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати брошуру «Українська Центральна Рада й її універсали: перший і другий» (1917 р.). Сьогодні – розділ «Всеукраїнські з’їзди і поповнення У[країнської] Ц[ентральної] Ради».

І сі постанови з місць, винесені часом великими організаціями (особливо військовими), підтверджувалися великими всеукраїнськими з’їздами

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Д[окто]р Ив.Д.Шишманов. Критичен прѣглед на въпроса за произхода на проболгаритѣ отъ езиково гледище и етимологиит на името «българин» (1904 р.).

Простора праця д[октора] Шишманова через більшу половину присвячена історії студій і поглядів на походження болгарів.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати брошуру «Українська Центральна Рада й її універсали: перший і другий» (1917 р.). Сьогодні – розділ «Організаційна робота Української Центральної Ради».

Організуватися дійсно треба українському народові міцно й негайно! Так, щоб він об’єднавсь увесь, без різності партій, верств і станів, під проводом своєї Центральної Ради.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «М.Ясинский. Счисление суточного времени в Западной России и в Польше в XVI-XVII вв.» (1904 р.).

Розвідка уставляє той факт, що в В[еликім] кн[язівстві] Литовськім і Польщі в XVI–XVII в. числили час на 24 години з ряду, і рахунок починався з вечора.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» починаємо публікувати брошуру «Українська Центральна Рада й її універсали: перший і другий» (1917 р.). Сьогодні – розділ «Як зложилася Українська Центральна Рада».

Зараз же, як упав старий режим, українці всіх партій і напрямків постановили об’єднатись у спільній, одностайній політичній організації на весь час, поки не буде осягнена спільна мета.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Marek Gazdawa. Obszar dawnego powiatu kamienieckiego» (1904 р.).

Зроблені вони компілятивно, на підставі чужих праць, головно Любавського, Вольфа, різних гербовників, енциклопедій, отже, не приносять нового матеріалу ніякого.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «Чорна пляма» (1917 р.).

На радісне обличчя російської революції наложена гидка пляма. Це військові погроми і систематичне знищення нашої Галицької країни при виході відти російського війська.

Більше інформації…