Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] М.Ясинский. Счисление суточного времени в Западной России и в Польше в XVI-XVII вв.

Михайло Грушевський

"Чтения в Истор[ическом] обществе Нестора [Летописца]",
т. XVI, IV, с. 24 – 39.

Розвідка проф[есора] Ясинського на підставі джерелового матеріалу уставляє той факт, що в В[еликім] кн[язівстві] Литовськім і Польщі в XVI–XVII в. числили час на 24 години з ряду, і рахунок починався з вечора. Факт сей нічого особливого по собі не представляє, бо ж звісна річ, що сей спосіб числення був широко звісний в Середній Європі, Італії спеціально (в Полудневій Італії він додержався, здається, до наших часів), і відти, разом з «дзигарями» перейшов до Польщі й Литви.

Тим часом проф[есор] Ясинський прибирає такий тон, мовби се була якась новина (див. вступ на с 24–27), а хоч в примітці на с. 35 запримітив, що «З того не виходить, мовби рахування часу від 1 до 24 годин без перерви був прикметою виключно В[еликого] кн[язівства] Литовського і Кор[олівства] Польського. Звісно, що подібний рахунок був і в Папській державі» – але виглядає воно так, як би «звісно» стало се авторові по написанні статті. Якби воно було звісне перед написанням, то, мабуть, на зовсім інші сторони в сій справі звернув би автор увагу (на дороги, якими перейшло се числення, і т. д.). Але довідавшися про се ex post, він обмежився сею приміткою і не змінив навіть тексту на тій самій ст. 35, де й читаємо, що «найцікавіше в сих відомостях (про Литву і Польщу), що рахунок годин вівся від 1 до 24». А се в дійсності в порушених автором питаннях може найменше цікаве.

На таку ж замітку ex post виглядає примітка на с. 38, де автор, уживши собі «Промови Мелешка» зовсім серйозно до побутової ілюстрації, в нотці додає, що проф[есор] Сумцов признає його за памфлет. Як такого, його розуміється, не можна уживати, як ужив його автор в тексті.

Поставлені в титулі статті слова «і в Польщі» не відповідають тим бідним відомостям, які автор дає про Польщу, – очевидно, він не задав собі труду походити по польськім матеріалі, інакше міг би зібрати матеріал без порівняння багатший. Ліпше було обмежитися В[еликим] кн[язівством] Литовським, для котрого автор зібрав матеріал далеко старанніше, навіть з невиданих актів.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1904. – Т. 57. – Кн. 1. – С. 21 – 22 (Бібліографія).

Сумцов Микола Федорович (1854– 1922) – український фольклорист, етнограф, літературознавець та громадський діяч.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 263.