Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

31.03.1898 р. До Ф. Вовка

Львів 19(31).ІІІ.1898

Варіанти тексту

Високоповажаний Добродію!

Надвишки видатків над доходами (коло 3-х тис.), що показалось минулого року, примусило Виділ сього року бути дуже обережним в прелімінованні буджета бюджета, і він уложений значно низше нижче попередніх видатків. З огляду що І т. Етнолог[ічних] материялів матеріалів для численних клішів і літографій, тяжких корект і доброго паперу, стає Товариству досить дорого, не можна ще сказати на певно тепер, чи II т. їх може значно форсуватись ще в сім році, бо ще буджет Т[оварист]ва не вияснивсь.

Я поставив Друкарні conditio line для того, щоб вона І т. в великості 15 арк. докінчила до кінця червня с.с. Подаючи се Вам до відомости відомості, не залишу Вас повідомити, як би в сій справі зайшли якісь важні примітки.

З глубоким глибоким поважанням

М.Грушевський


Примітки

Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 1, № 1918.

Публікується вперше за автографом. Ф. Вовк відповів на цей лист 18.04.1898 р.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 149.