Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

18.08.1898 р. До редакції «Літературно-наукового вісника»

Владикавказ 6(18)/VIII.98

Варіанти тексту

В[исоко]п[оважані] панове соредактори!

Коли сей лист дійде до Львова, надіюсь що Вістник Вісник VIІI-IX буде вже скінчений, а д[окто]р Франко буде наближатись до Львова. Тож пишу до Вас обох – і вже про X кн[ижку].

Я представляв би її ось як (лишаючи Вам до рішення):

Кононенка 1,5 арк. (надіюсь, з ним вже порозумілись про мову і п.Маковей вже дав своє placet на друк, його?

Кониського вірші.

Мартовича новелі новели 1 арк. (коли д[окто]р Франко її абсолютно уважає вартою) або Зелізняка

Білоусенка «Заручини»? або Сембратовича.

Кримського вірші.

З Доде або Якобовський (якби Доде, то ліпше по Маміну, бо то свіже).

Маміна-Сибіряка – пришлю (1,5 арк.).

Претендент.

Про віденську анкету.

Новини н[ашої] літератури – п.Маковей про сьогорічні фейлетони (дуже б радив).

Про Доде д[окто]ра Франка – довшу статтю (1,5 арк.)

Хроніка.

Оповідання Кобилянської може ліпше відкласти, коли будуть іти продовження. Лепкого трохи відложити б. З Доде: тут певна особа зголосилась до Contes de fundi; не знаю, чи вона зробить, і в усякім разі тільки згодом. Тому я просив би д-ра Франка зладити тепер – на X або на XI кн. переклад з Lettres de mon moulin (бо ся серія старша від Contes). Книжку прошу спровадити для Т[оварист]ва. Я б дуже був за таке.

По скінченню скінченні Туайна треба б дати щось з Кіплінга. Поки Петрушевич не поїхав, я конче просив би його порозумітись з д[окто]ром Франком і вибрати з Кіплінга кілька дрібніших або одно більше (з 1,5 – 2 аркушів), бо у нас англійська література обмежилась Туайном, і се не добре.

З Ади Негрі прошу д[окто]ра Франка перекласти щось на XI кн. Я читав кілька статей про Анунціо – найбільшу тепер італіянську силу в новелістиці, і переконавсь, що з нього нам нема що вибрати. Може, з дрібнійших дрібніших новель новел італіянських італійських щось?

На XI кн. просив би приготовити щось з наук » ліпше дати може з початком 1899 p.? Як думаєте, що місце буде і сього року ще, то я нічого не маю проти того. Навіть був би дуже за тим. – Прим. авт.], а я зладив огляд новинок рос[ійської] літератури за останній рік. Відповідно до того треба б дати статтю про польську літературу, але оригінальну, найліпше було б, якби п.Маковей взяв на себе перечитати «Ateneum», «Bibl[iotek’y] Warszawsk’y», «Życie», переглянути головнійші головніші (3 – 4) новинки й написати статтю, що могла б піти найскорше в II або III кн. 1899 p., бо в сім році ще конче мусить бути стаття про Ібзена. Недавно вийшла стаття про польську літературу в рос(ійській) енциклопедії, де з новійших новіших підносять Реймонта, Сєрошевського, Юношу, Мацейовского-Севере і Карчевського (Jasieńchyk’a).

Треба щось сказати з поводу смерти смерті Еберса; не знаю, чи думали б дати цілу статейку, чи тільки згадати? У всякім разі треба дати, коли не дано в IX кн., то в X на кінці статті про Доде згадку про нього, бо на статтю осібну сього року нема місця, можна б евентуально заповісти тільки. Разом із сим посилаю свій переклад; сі легенди дуже хвалено в російській журналістиці, не знаю як здаються вони Вам і публіці. Я хотів би прочитати коректу котрусь, а можливо, що коло 17/IX пущусь у світ і з коректою трудно буде за мною ганятись, тож ліпше її послати мені десь 7 – 8/IX н[ового] с[тилю], коли друкарські обставини на се позволяють. А ні, то якось дам адресу на пізнійше пізніше. Спасибі, що прислали кореспондецію Коваленка. Між нами, тон її мені рішучо не подобається, він не відповідний для поважного журнала, і треба автора якось попросити або змінити його, або се – дозволити робити в разі потреби переміни і скорочення.

Будьте здорові! Щиро прихильний М.Грушевський

6(18)/VIII.98

Посилаю ще новинки. Як не запізно на VIII-IX кн., то відложіть на X; маєте при тім на них jus gladii.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 59, № 2639).

Місце написання встановлено за змістом.

Contes de fundiпомилково написана (або лихо прочитана) назва збірника оповідань А.Доде «Les Contes du lundi» (Оповідання по понеділках, 1873 р.).

…вибрати з Кіплінга… – У ЛНВ, 1898, т.IV було надруковане оповідання Р.Кіплінга «Ліспет» у перекладі І.Петрушевича.

Еберс Георг (1837 – 1898) – німецький вчений-єгиптолог та письменник.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 106 – 107.