Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Перед (не пізніше) 22.01.1898 р. До О. Маковея

Скала-Подільська

Варіанти тексту

В[исоко]п[оважаний] Добродію!

До Вашої статі статті я зробив чимало поправок і просив би прочитати її ще з Франком. Уступ про грішників випав задовго і трохи мляво і се трохи нещасливий спосіб – характеризовати самими виписками – нудно і довго, я б радив їх конче поскорочувати, а крім того на початку дати коротеньку фабулу (а в нотці повні титули) і того триматись і в дальших. Иньші Інші мої уваги даю під Вашу увагу, крім деяких фактичних спростовань спростувань, к[от]рі конче потрібні. Дальші уступи підуть живійше живіше і коротше, як змінити спосіб. Ще от що: треба налягти, що Ви з давнійшого давнішого характеризуєте тільки значнійше значніше, бо зібрати все писане на сю тему навіть неможливо.

Кониський надіслав вчора статю статтю про Шевченка – на се число або на кн[ижку] III; як давати, то тепер. Я прошу Вас прочитати її цілу з Франком конче зараз і обсудити – чи можна її дати, чи ні, бо я хоч прочитав, але не хочу сам рішати; евентуальні зміни я означив, евентуальне змініть їх Ви по нараді, що зауважите. Тоді б вона, я думаю, пішла зараз по «» (ага! досі немає коректи «Секретів», а я ж просив), по ній Ваша (титул її б ліпше змінити на давне давнє – думаю). «Новини наш[ої] літ[ератури]» ліпше не давати, щоб не забракло місця (тим більше, що рец[ензія] «Залісся» написана дуже незручно щодо форми, її б прийшлось цілком переробити і вставити фабулу).

Орігінальних Оригінальних п’єс годі давати більше; по Стороженку вірші, а по Гауптмані теж би здалось (най би Франко дав «Мати Гуса») і крім Міксата ще маленький переклад прозовий, з інтересним змістом.

Просив би Вас якнайбільше порозуміватись з Франком. Що я кажу – кажу як свою гадку, яко одного з 4-х редакторів. Я сподіваюсь мати з Вами нараду ввечері 23 н[ового] с[тилю]. Се скажіть і Паньківському, що я буду коло 23 – 24.

Будьте здоровенькі!

Щиро прих[ильний] М.Грушевський

В віршах Щурата дещо вимагає зміни, я означив.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 59, № 914).

Датується орієнтовно за змістом.

До Вашої статті… – очевидно, йдеться про першу статтю О.Маковея з циклу «З життя і письменства» (с. 36 – 48).

Кониський надіслав вчора статтю про Шевченка… – Стаття О.Кониського «Ясні дні в життю житті Тараса Шевченка» була надрукована у 2-й книжці ЛНВ (с. 86 – 93), підписана псевдонімом Перебендя.

«Залісся» – повість О.Маковея. Вийшла окремою книжкою у Чернівцях 1897 року. Про чию рецензію йдеться у листі – невідомо, але у ЛНВ, 1898, т.3, с. 108 – 117 було надруковано рецензію М.Грушевського на цей твір.

…най би Франко дав «Мати Гуса»… – Твір Й.С. Махара «Гусова мати» у перекладі І.Франка друкувався у ЛНВ, 1898, кн. 3, с. 329 – 332.

…як одного з 4-х редакторів. – У січні-квітні 1898 року до редакції ЛНВ входили: О.Борковський, М.Грушевський, І.Франко, О.Маковей. Пізніше О.Борковський вийшов зі складу редакції.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 113.