Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

20.08.1898 р. Листівка на адресу друкарні НТШ

Владикавказ

Варіанти тексту

Посилаю коректу з артикула п.Ю.Левицького. З причини, що мені не послано скрипту, її текст німецький треба ще добре скоригувати. Коли єсть у місті п.Павлик, то прошу передати йому сю записку і коректу. Прошу добре скоригувати, бо се документ, увесь текст, і дальші коректи не справляючи від мене давати до коректи ще п.Павлику. Протинки і пунктуацію нема що подрукувати як в оригіналі, тільки букви самі. Як би п.Павлика не було в місті, то сю коректу прошу робити п.Ю.Левицького або д-ра Франка. Одна коректа перед тим, як мені посилати, а друга як від мене.

З поваж[анням] М.Грушевський

Для п.Павлика: Збірник філ[ологічної] секції має вийти в 1899 p., тож скрипт зладьте, і можна зачати друком, але нема що спішитись.

Передмову прошу предложити на секцію.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1637, с. 67).

Місце і час написання встановлено за поштовим штемпелем на листівці.

…коректу з артикула п.Ю.Левицького. – Йдеться про публікацію: «1 і 2 падолиста 1848 р. у Львові (урядове справозданнє справоздання)» Юліяна Левицького – ЗНТШ, 1898, т.XXV, кн. 5, с. 1 – 43.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 107 – 108.