Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Поч. 01.1898 р. До О. Маковея

Поч. січня 1898 р. Скала-Подільська

Варіанти тексту

В[исоко]п[оважаний] Добродію!

Я не читав Франка, тому прошу прислати його в коректі, як і «».

З гл[убоким] пов[ажанням] М. Г.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 59, № 909).

Місце написання та датування орієнтовно за змістом.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 110.