Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

06.1898 р. До О. Маковея

Червень 1898 р. Львів

Варіанти тексту

В[исоко]п[оважаний] Добродію!

Прошу Вас на середу конче прочитати і сказати Вашу гадку про драму Чайченк[а] і оповіданнє оповідання Лотоцького (прошу прийти на секцию секцію о 5-ій і при тій нагоді щось постановимо). Чи маєте Туайна цілого? Белетристика може перейти за свої 8 аркушів на яких 2 – 4 стор., а ліпше якби не перейшла зовсім.

З гл[ибоким] пов[ажанням] М.Гр.

Новинка: До цензури пішов Кулішів переклад Шекспірового «Макбета»; замір є видати всі переклади Куліша з Шекспіра.

До бібліографії треба буде дати звістки про передруки Сеньобоса і Мордовця.

Взагалі постарайтесь лишити по своїм виїзді як менше роботи коло VII і VIII кн. <Чумова> мені принесіть на середу.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 59, № 905).

Датується орієнтовно за змістом.

…про драму Чайченка… – Тут йдеться про драму Б.Грінченка «За батька» (ЛНВ, 1898, т.III, с. 1 – 70).

…і оповіданнє оповідання Лотоцького… – Етюд О.Лотоцького «Заручини» публікувався в ЛНВ, 1899, т. 6, кн. 5, с. 141 – 153.

…про передруки Сеньобоса і Мордовця… – Йдеться про видання, здійснені у Львові 1898 року накладом редакції ЛНВ: Ш.Сеньобос. Сучасна Англія. Нарис розвою її політичного життя 1814 – 1896 років. З французької переклав Іван Франко; а також: Данило Мордовець. Дві долі. Повість.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 116.