Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

22.01.1898 р. До І. Франка

Львів

В[исоко]поважний пане Доктор!

Прошу до себе (як і п[ана] Маковея, котрого прошу заразом) на «совіт» 23/І н. с., о год. 6. Як би мали готове «З чужих літератур», то візьміть з собою.

Посилаю заразом «Із секретів», погляньте на проектовані мною переміни.

М.Грушевський


Примітки

Вперше надруковано у зб.: Великий українець. – К. – 1992. – С.247.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1610, с. 193).

Місце і дата написання – орієнтовно за змістом.

«Із чужих літератур» – постійна рубрика журналу «Літературно-науковий вісник», де друкувалися літературно-критичні нариси про зарубіжних письменників.

«Із секретів поетичної творчості» І.Франка, вперше надрукована у ЛНВ, 1898, т. 1, кн. 1 – 6.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 83.