Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

02 – 03.1898 р. До О. Маковея

Лютий – березень 1898 р. Львів

Варіанти тексту

В[исоко]п[оважаний] Добродію!

Я поставив дуже остро справу, аби «Вістник» «Вісник» виходив перед першим н[ового] с[тилю], тож б[удьте] л[аскаві] уважати, аби друкарня не мала поводу покликуватись на брак скрипту і взагалі закриватись тим, що затягається справа через редакцию редакцію. Сього вже Ви б[удьте] л[аскаві] допильновати допильнувати, як близший ближчий наглядчик друку.

Напишіть до Комарова, аби присилав новинки до хроніки про видання, що йде до цензури etc. Чи написали Стешенку?

З глуб[оким] глиб[оким] пов[ажанням] М. Г.

Ще! чи ім’я п.Лур’є названо було в присланім справозданню справозданні? чи отже була згода на повне ім’я?


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 59, № 918).

Місце написання і дату встановлено орієнтовно за змістом.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 114.