Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

5.06.1898 р. До І. Франка

Львів Неділя, 24.V(5.VI).98

Варіанти тексту

На вчорашніх зборах Львівської громади ухвалено вислати заяву від членів руських народних Товариств до Праги на ювилей ювілей, і до редакції вибрано Романчука, Вас і мене. Романчук сказав, що не має часу, значить можемо уложити заяву, яку нам треба. Думаючи, що Ви схочете взяти участь в ній, запрошую, аби ми де зійшлись. Сьогодні я мушу виїхати в гостину. Завтра свято. Може б Ви поступили до мене? Наприклад по обіді, як Ви однаково виходите з дому?

З глубоким глибоким поважанням М.Грушевський


Примітки

Вперше надруковано у газеті «Старожитності», 1992, жовтень, № 18 – 19, с. 14.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1626, с. 301).

…до Праги на ювілей… – Йдеться про столітній ювілей Ф.Палацького. З цього приводу ЛНВ повідомляв:

«В обході ювілейнім Паляцкого не взяли участи участі галицькі независимі націонали (народовці й радикали). Зібрані на нараду в сій справі члени українсько-руських товариств у Львові признали невідповідним брати участь з огляду на те, що слов’янську ідею останніми часами надуживано для реклами польсько-чеського союза і його політики, не згідною з слов’янською ідеєю і спеціально ворожою русинам, і вислали до Праги телеграму, де віддаючи честь Паляцкому, пояснили причину своєї абстиненції. В празькім святі брали участь з Галичини поляки, москвофіли і правительственні русини» [1898, т.III, кн. 7, с. 51].

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 84.