Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

10.11.1898 р. До Ф. Вовка

Львів 29.Х(10.ХІ).1898

Варіанти тексту

Високоповажаний Добродію!

Я починаю боятись, що Етнольогічні Етнологічні матеріяли матеріали не вийдуть сього року. Коли підганяю Бед[нарського] він виправдується тим, що Ви присилаєте все нові і нові статі статті, кажете чекати клішів etc. Чи не можна бодай на будуще оминати подібних затягань? Часта поява – річ дуже важна. Тому б я радив не розширяти томів, що виходили б раз на кілька років, а видавати частійші частіші зошити-півтоми, по 6-8 арк. – се могло б виходити щороку. З огляду на се я б конче радив зараз по скінченню скінченні І т. зобратись до II тому чи випуску.

Між иньшим іншим казав мені Шухевич, що він хотів би дати більшу статю статтю про Гуцулів; чи не добре було б евентуально призначити для неї цілий зошит..?

Дякую ще раз за Нідерле.

Для бібліотеки ми хотіли б купити «L’Anthropologie» за кілька років – від 1892 де Ваше весілє весілля і до сьогодні; книгарська ціна 25 fr. за рік, чи не могли б Ви нам дістати або в редакції з опустом, або в антикварні дешевше? В тім році просимо просто послати, а гроші зараз пошлемо.

Чи звернули Ви І кн. «Л[ітературно]-Н[аукового] вістника вісника», котрих мали дві, а вона в нас вичерпана? Я просив Вас про се вже; коли не звернули, зверніть будьте ласкаві.

З глубоким глибоким поважанням

М.Грушевський


Примітки

Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 1, № 1921.

Публікується вперше за автографом. Ф. Вовк відповів на цей лист 16.11.1898 р.

Дякую ще раз за Нідерле – йдеться про згадану вище монографію Любора Нідерле, яка вийшла друком у перекладі Ф.Вовка «Человечество в доисторические времена» (СПб., 1898).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 155 – 156.