Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

09.1898 р. До О. Маковея

Вересень 1898 р. Владикавказ

Варіанти тексту

Високоповажаний Добродію!

Можливо, що при переміні редакциї редакції «Руслана» будуть Вам знову робити ріжні різні пропозициї пропозиції; пам’ятайте, що поки Ви входите в склад редакциї редакції «Л[ітературно]-н[аукового] Вістн[ика] Вісн[ика]» Ви не можете бути співробітником його, як і иньших інших того рода газет; я се кладу на Вашу честь!

Тішусь, що Ви трохи підбадьорились; надіюсь, що VIII-IX кн. скінчена. Беднарський пише, що статя стаття про Золя ще [не] прийшла, але се мабуть вже минуло? Полагодьте з Кононенком як скорше, щоб евентуально не протягти з друком X кн.

З рештою пишу в листі, котрий б[удьте] ласкаві прочитати і Ви, і др.Франко.

Від жінки Вам поклін! Поклони Озаркевичам і Томашівському. Будьте здорові!

Щиро прихильний М.Грушевський


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 59, № 907).

Місце і час написання встановлено за змістом.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 121.