Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

04 – 05.1898 р. До О. Маковея

Квітень – травень 1898 р. Львів

Варіанти тексту

В[исоко]п[оважаний] Добродію!

I) Прошу поспішитись з бібліографією і дати на дальшу книжку скрипти, Франкова новеля новела не йде, але: 1) Кобилянської, 2) Лесі Укр[аїнки], 3) Стефаника «Спогади» і «Засідання», 4) «Дві долі». Як би перші не були готові, то дайте «Дві долі».

II) Я бачу, Ви досі не начислили Стешенку. Прошу б[удьте] л[аскаві] відписати не відкладаючи. «Прометея» не будемо друковати друкувати.

З глуб[оким] глиб[оким] поваж[анням]

М. Грушевський


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 59, № 2904).

Дата і місце написання – орієнтовно за змістом.

…Кобилянської… – Йдеться про поезії в прозі «Рожі», «Акорди» О.Кобилянської (ЛНВ, 1898, т. 2, с. 324 – 327).

Лесі Українки… – Йдеться про публікацію віршів «», «» (ЛНВ, 1898, т.II, с. 143 – 147).

…Стефаника «Спогади»… – У другому томі ЛНВ друкувались його новели «Засідання», «З міста йдучи», «Вечірня година» (с. 129 – 142).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 115.