Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

132. Врочанка, 1574 р.

Михайло Грушевський

Кор[оль] Генріх уставляє обов’язки для селян для с. Врочанки наслідком їх скарг на свого державця, 5 червня 1574 р.

Henrik z Bozey łasky krol polski, wielkie kzsiąze lithewskie, ruskie, pruskie, mazoweczkie, zmoczkie etс., ande[ga]wanskie, borbonskie, alwernenskie xziąze, oznaymuiemy wszem wobecz у kazdemv z ossobna, komv tho wiedziecz naliezy, isz gdi thv przysly do nasz poddany nassy ze wssy Wroczanki, skarzącz sie na vrodzonego Mikolaia Zaporskiego, dzierzawcze they tho wssy nassey wyssey omienioney, naprzod о tho, ysz ie przymussa na czieskie a vstawyczne robothy na kassdy dzien w thidzien, odpoczynkv ym nie daiącz.

Skarzyly sie thesz, у ze przymussaią na powozi czieszkie у daliekie, thakze thesz, aby z daliekych liassow drzewo wiełkie wozyły. Na kthore skargy gdy thv stanął przed nasz ssam obecznie Mikołay Zaporski, dzierzawcza nasz wroczanski, у dawał odpowiedzy na skargy thich pothdanych nassych, thedy my wisłuchawssy obu stron pylnie, thakessmy postanowyly, ysz czo sie thycze około roboth, aby czy poddany nassy nie byli powynny wieczey robycz, iedno iako prawo pospolythe vczy у statuth coronny opyssuie: dwa dny z łanv czałego w kazdi thidzien a s putankv dzien ieden w kazdi thidzien, a wszakze tak robothi maią zaczinacz, ze od słoncza wschodu na roboczie stanącz a ass do zachodu słoncza robicz, a w poludnie maią miecz odpoczynek szobie у bydłu dwie godzynie, a maią robycz według pomiary słussnego у sprawiedlywego, kthory ma bycz.

A czo sie thycze powozow, thedy nie bęndą wieksich powozow czynycz iedno do bliskich przyliegłich miastheczek ze zbozem na thark (!), albo s czem ie iedno poslią, a nie maią wozicz drzewa wielkiego kv budowaniv iedno thakie, iakie ych konie bądą mogły zwiscz, у tho wthenczasz, kiedy thego potrzeba vkaze; powynny thesz będą na sarwarki chodzicz, kiedy potrzeba vkaze. A na swiadestwo thego piecziecz nassą prziczissnączesmi kazaly.

Dan w Cracowie piąthego dnia miessiącza czerwcza roku Bozego MDLXXIIII, panowania nassego roku pierwssego. Stha[nislaus] Oss[owski] refferendarius s[ubs]c[ripsi]t.

Вписано до книг сяноцького ґроду «ex parte communitatis ville Wroczanka» – Львів[ський] краєв[ий] арх[ів], кн. сян[оцького] ґроду 318, с. 234.


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 299.