Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

120. Руда Городецька, 1566 р.

Михайло Грушевський

Мих[айло] Мелецький, староста городецький, уставляє обов’язки для селян, осаджених ним на Руді Городецькій, 19 жовтня 1566 р.

Mikołay nа Mielcu, grodecki starosta, oznaymuię kazdemu, komu to nalezy wiedzieć, zem na mieyscu rudy w starostwie Grodeckim swym, a na rolach у łąkасh folwarku Starzyckiego, rudzie przyległych, ludzie ku płaceniu czynszu у robocie wedle opisania nizej opisanego osadził iest.

Kazdy z tych osadzonych roli puł łanu wymierzonego ma, którego kazdemu do granic Iezowskich wzdłuz sobie wolno przyczyniać będzie. Łąkę takze kazdy wedle pomiaru у wymierzenia dzierzy.

Ktore to tak osadzone ludzie na placeniu czynszu zrocznym idą, у robocie takiey posadziłem iest, tak ze kazdy z nich iako teraz siedzą у siedli w rok kazdy, począwszy iuż od czasu teraznieyszego, az iuz na dzień Marcina s. pieniędzy złotych dwa monety, ktemu kapłonow dwa, a roboty dni sześć w rok, to iest: orać dni dwa, kosic dni dwa a ząć, dni dwa, daley nic innego nie będą powinni у owszem od robót wszelakich у podatkow innych wolni, okrom gwałtu, z którego zaden nie wyięty.

To tylko, ze z tych, со teraz osiedli czterey, со nа surowym korzeniu osiedli, roku tego od połowice czynszu wolni płacenia będą, takze robot у kapłonow dania, ale przez rok takze iako у drudzy czynsze, kapłony zapłacą y robić takze będą.

Ktore postanowienie у posadzenie ich па urocze tey opisaney moiey im do łaski у woley mey mnie wolno dzierzeć będzie.

Na pewność czego z opisem ku listowi temu pieczęсią moią własną przycisnąć kazał w zamku Grodeckim, w sobotę po s. Iadwidze w roku Bozym tysiącnym pięcsetnym sześćdziesiątym szostym.

Ia Mikołaj Mielecki tym podpisem ręki mey własney twierdzę ten list. Raphał Dobaniowski, grodecki podstarości, ręką własną.

Вписано до книг львівського ґроду в потвердженні кор[оля] Володислава IV в 1634 р. на жадання селянина Отецька Пиріжка – Львів[ський] краєв[ий] арх[ів], кн. львів[ського] ґр[оду] 385, с. 1348.


Примітки

…обов’язки для селян, осаджених ним на Руді Городецькій – очевидно, село виникло на землях старицького фільварку (тепер с. Яворівського р-ну Львівської обл.) і згодом увійшло до складу цього села (Історія міст і сіл Української РСР: Львівська область. – С. 930 – 931).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 282 – 283.