Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

124. Солонка, 1569 р.

Михайло Грушевський

Тивун і громада с. прирікають нічим не наставати на життя попа Іллі й давати йому десятину відповідно до королівського рішення, 3 січня 1569 р.

Actum in castro inferiori leopoliensi die dominica post festum sanctorum Trium Regum proxima anno Domini millesimo quingentesimo sexagesimo nono coram generoso Baltasaro Ozga, vicecapitaneo leopoliensi, comparentes personaliter coram officio actisque praesentibus castrensibus leopoliensibus providus Stanislaus Chwazczowicz thiwon ac tota communitas tocius villae Solonki, subditi sacrae regiae maiestatis, pronunc tenutae magnifici Petri Barzi de Blozew, castellani premisliensis et leopoliensis terrarumque Russiae generalis capitanei, cum praesentaneo consensu generosi Adami Ssienmussowski surrogati eiusdem capitaneatus leopoliensis in absentia praedicti magnifici Petri Barzi propter negotium legationis reipublicae ad sanctam sedem apostolicam Hispaniarumque regem, penes ipsos personaliter stantes et ad infrascripta omnia libere consentientes et recognoscentes sani mente et corpore existentes publice et per expressum, matura inter se deliberatione posthabita, libere omnes insimul una voce quisque eorum ex persona sua interesseque suo recognoverunt, quia manu coniuncta et indivisa unus pro altero et unus pro omnibus omnesque pro uno ac quilibet eorum cavendo et fideiubendo se in personis ac omnibus bonis suis hereditariis et obligatoriis mobilibus et immobilibus in villa Solonki ac ubivis locorum nunc per eos habitis et in post habendis inscribunt et obligant, suos etiam quosvis successores ad eadem omnia infrascripta praesentibus onerando et ad complenda, tenenda et irrevocabiliter observanda subiiciendo, religioso Helie poponi ritus greci de eadem villa Solonki et suis legitimis successoribus, quod praefati Stanislaus Chweczowicz thiwon totaque communitas sive incolae praefatae villae Solonki et eorum successores nee per se neque per submissas et subordinatas personas quasvis praefato Helie et eius successoribus nullis verbis aut factis clam aut occulte siue manifeste in discrimem vitae ipsius omni loco et tempore diffidationem minasque aliquas non facient nee facere procurabunt, imino eundem a personis suis omnibusque aliis sibi insidiantibus in vita ipsius securum et liberum indemnemque reddent et facient, ita quod ipse praefatus pop omni die, loco et tempore potens erit quevis negotia sua divina et humana inter ipsos incolas eorumque successores in villa Solonki ac quouis locorum absque eorum quauis interturbatione ac minarum incursione in discrimen vitae ipsius tangente quocunque rnodo facta, tarn iudiciariis, quam extraiudiciariis, sub praemissa cautione fideiussoria praesenti, libere facere et exercere ac in domo sua manere et perseuerare; nihilominus, quod iidem incolae totius villae Solonki una cum sua posteritate inscribunt se et in omnibus bonis suis obligant, inherendo decreto sacrae regiae maiestatis ac illud suis personalibus recognitionibus ac praesente inscriptione in toto et in quauis minima parte approbando, eidem Heliae poponi ac ipsius legitimis successoribus dabunt et tenebuntur eorumque posteritas tenebitur decimam manipularem uniuscuiusque grani tarn aestiualis quam hiemalis seminatorii, hoc est siliginis, tritici, hordei, avenae, pise, ciceris, scruti et aliorum frumentorum de agris aratis per unam cassulam singulis annis perpetuo soluere, extradere pendereque debere realiter et cum effectu, cum conditione specialiter in eodem decreto sacrae regiae maiestatis ac anteriori commissario interiecta descripta et specificata.

Preterea idem incolae siue tota communitas praefatae villae Solonki eidem Heliae poponi et eius successoribus cum sua posteritate inscribunt el obligant universam seminationem frumentorum praemissorum in manipulos et cassulas per eos demessas, congregatas et compositas, componendasque et congregandas de praefatis agris aratis campisque totius fundi et hereditatis et villae Solonki singulis annis perpetue et in evum post praemissorum, uti praemissum est, talem congregationem absque scitu obdestinationeque ipsius Heliae aut successorum eius devehere, deportare et in domos suas quouismodo recipere non debent, immo in praesentia ipsius Heliae aut successoribus eius custodisque seu reuisoris castrensis leopoliensis praemissam deportationem frumentorum proexpressorum, primo relicta totali decima ibidem in loco congregationis premissae, facere debebunt, tenebuntur presentibusque se et suos successores quosuis bonaque sua submittunt et onerant.

Quae quidem premissa omnia in presenti inscriptione contenta, descripta et specificata ipsi idem incolae totaque communitas villae Solonki inscribunt se et in omnibus bonis suis mobilibus et immobilibus prefato Heliae poponi eiusque legitimis successoribus obligant, suos etiam quosvis successores ad eadem omnia complenda, exequenda et facienda presentibus onerando, tarn in toto, quam in quavis minima parte facere, complere et exequi premissisque omnibus non contravenire neque contradicere, immo firmiter et inviolabiliter tenere, habere et perpetuis temporibus observare totiens, quotiens sibi Heliae aut eius successoribus opus fuerit, nulla in premissis prescriptione terrestri obstante, et hoc sub specialibus vadiis summae trecentarum marcarum pecuniae, monetae et numeri polonicalis ad soluendum in defectu completionis, immo in causa contradictionis premissorum omnium in toto vel in aliqua minima parte unus pro altera, omnes pro uno vel unus pro omnibus ac quivis eorum specifice per trecenlas marcas pecuniae irremissibiliter succumbendo.

Casu vero, quod si et in quantum prefati incolae omnes in simul aut unus eorum eum in prefatum Heliam aliquas insidias aut diffidationes clam, occulte aut manifeste ubicunque locorum in discrimen vitae ipsius verbo, facto aut alio quocunque modo fecerint, contulerint machinataeque (!) fuerint, premissamque decimam manipularem singulis annis, uti prefertur, aut quocunque anno spccifice sibi Heliae aut eius successoribus realiter vigore iuris ipsius ac presentis inscriptions non dederint neque solverint, aut etiam absque scitu et voluntate ipsius Heliae successorumque suorum de agris premissis suis aliquo anno, sibi non relicta totali decima ipsum spectante, huiusmodi frumenta congregata deportaverint aut in aliqua minima parte inscriptioni suae presenti non satisfecerint, immo per se aut aliquas submissas siue subordinatas personas eidem obligationi suae contrauenerint in aliquo vel violaverint, extunc vadium premissum seu vadia omnes pro uno, unus pro omnibus ac etiam unus pro altera, specifice ad solvendum irremissibiliter succumbetque (!) et succumbent cum suis successoribus.

Pro quo quidem vadio seu vadiis ex quacunque causa ratione premissorum omnium in toto vel in aliqua minima parte per quemcunque eorum specifice et seorsiue aut per totam communitatem modo quocunque transgresso et succubito sesse ipsi idem incole omnes in simül aut unus eorum seu quisque eorundem seorcive et specifice pro premissis vadiis transgressis specialibus et seorsiuis de qualibet eorum persona pro trecentis marcis pecuniarum citare ad officium castrense leopoliense seu ad capitaneum pro tempore existentem leopoliensem citatione verbali seu litterali aut quocumque alio modo ab ipso religioso Helia popone aut eius successoribus permiserint eorumque posteritas permiserit, extunc in primo huiusmodi citationis termino, tanquam peremptorio, stare, parere, respondere ac pro prefato vadio quilibet eorum specifice et seorsiue ac etiam omnes in simul specifice et seorsive ab officio illo non recedendo satisfacere cum sua posteritate tenebuntur, eundem primum terminum nulla re exquisita nee colore excogitato neque iudicialiter neque extraiudicialiter, vera vel simplici infirmitatibus, bello, conventione, colloquiis, gueris et interregno, generalibus et particularibus, inundatione aquarum, litteris regalibus, impetitione bellica, incursione hostium, aura pestifera, negotio et servitio sacrae regiae maiestatis et reipublice quibuscunque neque pro maiori dando, motionibus, apellationibus, dilationibus ac euasionibus statutisque et consuetudinibus constitutionibusque quibusuis novis et veteribus laudatis et laudandis se suosque successores presentibus abrenuntiando neque quicquam sibi in auxilium contra ipsum Heliam et eius posteritatem una cum sua posteritate recipiendo sub ammissione sua et successorum totius causae, videlicet solutionis prefatorum vadiorum seu vadii seorsivi, de cuiuslibet eorum persona per ipsum poponem et eius successores seorsiue exigendi.

Quod vadium seu vadia debet seu debent conuerti in summam essentialem siue principalem absque quovis corporali iuramento ad simplicem ipsius Heliae poponis et eius successorum astitionem verborum; quo vadio seu quibus vadiis soluto vel solutis utique inscriptioni et obligationi suae presenti ipsi incolae sive communitas totius villae Solonki ac specifice et seorsive alter eorum una cum sua posteritate facere in toto et in quavis minima parte tenebitur et tenebuntur totiens, quotiens sibi Heliae aut eius successoribus opus fuerit, nulla in premissis prescriptione terrestri obstante.

Ad que premissa omnia ipse generosus Adam Ssiemussowski ex officio suo libere consensit, offerens premissis omnibus in minima parte non contradicere, immo eadem omnia exequi, ad quod et ipsa tota communitas villae Solonki sua personali recognitione presenti mediante libere consensit et eadem pro rato et grato suscepit, premissaque omnia se facere, exequi, complere et eiisdem in minima parte non contradicere obtulit, super quod memoriale officio est solutum.

Adam Ssiemussowski surrogatus leopoliensis manu propria [sub]scripsit. Ex actis castrensibus leopoliensibus extractum.

Сю запись, в транссумпті кор[олівської] канцелярії, вписано на жадання попа Іллії до книг львів[ського] ґроду в 1572 р. – Львів[ський] краєв[ий] арх[ів], кн. львів[ського] ґр[оду] 335, с. 182.


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 286 – 289.