Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

125. Буців, 1569 р.

Михайло Грушевський

Король [Жиґимонт Август] жадає від перемиського старости пояснення супроти скарг, занесених селянами з с. Буцева, 5 лютого 1569 р.

Vrodzonemu Andrzeyowy Owadowszkiemu, surrogatowy stharosthwa naszego przemiszkiego wiernie nam mylemv.

Vrodzony nam wyernie myle! Skarzily szie nam trzey poddany naszy starosthwa przemiszkiego, konyvchowie z Buczowa, mynyaricz myecz wyelkie krzywdy od wasz: pierwszy Chwyeythko Homoka о wzienczye czwierczy roley, drvgy Dymythr о poszianye zboza na yego wlasznym gronczie, trzeczy Holowya thesz о poszianye zboya у о wzienczye dwvdziestha grzywyen na then czasz, kiedy do Warszawy do nasz szkarzicz chodzil.

Czo yeszlyby thak bilo, thedi bychmy tho od wasz nyewdziecznye prziymowaly.

A wszakosz roskazvyemy warn, abysczie nam daly sprawy okolo thich rol, dlaczegoszczie ye thym poddanym pobraly, a tho abisczie thesz opatrzily, abi czy lyvdzie thich krzywd nie czirpiely, aby thv na szkargy thak czesztho nye chodzyly, ale gdzieby myely prziczyne pewna, thedy ym thego nye bronczie, aby nye myely о krzywdy szwoye przed namy szie szkarzicz, dlia laszky naszey ynaczey nye czynyancz.

Datum Lvblinii die quinta mensis februarii anno Domini millesimo quingentesimo sexagesimo nono, regni vero nostri anno quadragesimo. Na wlaszne krola ie[go] mosczi roszkazanye. Stanislaus Ossowsky refferendarius s[acrae] r[egiae] m[aiestatis].

Сей лист вписано на жадання пошкодованих селян до книг сяноцького ґроду дня 24/ІІ 1569 – Львів[ський] краєв[ий] арх[ів], кн. сяноцького ґР[оду] 317, с. 212.


Примітки

…селянами з с. Буцева – тепер с. Мостиського р-ну Львівської обл. (Історія міст і сіл Української РСР: Львівська область. – С. 497).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 289.